พล.อ.ประยุทธ์ 1ใน 8 ผู้ถวายน้ำอภิเษกประจำทิศ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จากกรณีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ ทรงนมัสการพระรัตนตรัย ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย หอพระธาตุมนเฑียร พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

 

โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โดยเสด็จในการนี้ด้วย

 

 

 


 

ในโอกาสต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเหนือพระที่นั่งภัทรบิฐภายใต้พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แปรพระพักตร์สู่ทิศบูรพา ทรงรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มีพระสุพรรณบัฏ พระปรมาภิไธย เบญจราชกกุธภัณฑ์ ขัตติยราชวราภรณ์ และพระแสงราชศัตราวุธ เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชนามเต็มว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้อาลักษณ์อ่านพระบรมราชโองการสถาปนาเฉลิมพระอิสริยยศ สมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็น "สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี" และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

 

หลังจากทรงสรงน้ำพระมุรธาภิเษก และทรงรับน้ำอภิเษกแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

 

 

สำหรับ ผู้ถวายน้ำอภิเษกประจำทิศทั้ง ๘ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

 

- ทิศบูรพา หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์

- ทิศอาคเนย์ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล

- ทิศทักษิณ หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล

 

 

- ทิศหรดี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

- ทิศประจิม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

- ทิศพายัพ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ทิศอุดร นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา

- ทิศอีสาน ศ.จรัส สุวรรณเวลา ราชบัณฑิต

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
กองบรรณาธิการข่าวการเมือง

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระบรมราชาภิเษก  นายกฯ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ