"ชูชาติ"ยกคำวินิจฉัยศาลฏีกา เทียบปมหุ้นสื่อ"ธนาธร" จึงมีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้สมัครส.ส.

อีกหนึ่งวิบากกรรมสำคัญทางการเมืองของ นายธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ  เพราะเจ้าตัวไม่สามารถชี้แจงในข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น จากการถือครองหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ได้อย่างชัดเจน  ครบถ้วน  รวมถึงการอธิบายข้อมูลในหลายครั้ง ก็มีลักษณะแค่เพียงเพื่อพยายามหักล้างข้อสังเกตุของสื่อมวลชนเป็นคราว ๆ ไปเท่านั้น ทำให้ท้ายสุดจึงนำมาซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาของกกต. เมื่อ วันที่ 23  เมษายน 2562  

 

กรณีมีผู้ร้องว่าเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการสมัคร ส.ส. ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 98 (3) และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. พ.ศ.2561 มาตรา 42 (3) อันเป็นการกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง  จนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมือง 

 

ล่าสุดเมื่อวันนี้ (25 เม.ย.62) นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวไว้อย่างน่าสนใจ โดยระบุว่า..

 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม บัญญัติว่า การโอนหุ้นให้แก่กันจะนํามาใช้แก่บริษัท หรือบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งช่ือและสํานักของผู้รับโอนนั้นลงในทะเบียนผู้ถือหุ้น

 

....ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยในคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๗๓/๒๕๔๓ ว่า การโอนหุ้นจะใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้ จนกว่าจะได้จดแจ้งการโอนทั้งชื่อและสำนักของผู้รับโอนลงในทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม ป.พ.พ.มาตรา ๑๑๒๙ วรรคสาม 

 

.....เมื่อโจทก์ขายหุ้นแล้วมิได้จดแจ้งการโอนต่อนายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯในทะเบียนผู้ถือหุ้นจึงยังคงปรากฏชื่อโจทก์ เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ โจทก์จึงไม่อาจอ้างเหตุว่าได้มีการโอนหุ้นไปแล้วเพื่อใช้ยันจำเลยคือกรมสรรพากรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้ โจทก์จึงต้องนำเงินปันผลจากหุ้นของบริษัทฯ มาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้

 

.....นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อ้างว่าได้โอนหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ให้แก่นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 แต่เมื่อไม่ได้นำไปจดแจ้งการโอนโดยระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับโอนในทะเบียนผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียน ตามแบบ บอจ.5 จึงอ้างการโอนหุ้นใช้ยันบุคคลภายนอกไม่ได้

 


.....การไปยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อในระหว่างวันที่ ๔-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้แจ้งการโอนหุ้นต่อนายทะเบียนแต่เพิ่งแจ้งเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ในทะเบียนของบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ยังปรากฎชื่อนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ จึงไม่อาจอ้างว่าได้มีการโอนหุ้นไปแล้วเพื่อใช้ยัน กกต. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้

 

.....ดังนั้น กกต.จึงต้องฟังว่าในวันที่นายธนาธรไปยื่นสมัครรับเลือกตั้งนายธนาธรเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 

 

.....นายธนาธรจึงมีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98(3) และ พรป.การเลือกตั้งฯ มาตรา 42(3) คือเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ

 

.....การสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ย่อมมีความผิดตาม พรป.การเลือกตั้งฯ มาตรา 151 มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนด 20 ปี

 

.....อนึ่งที่กล่าวมาเป็นความเห็นทางกฎหมาย ผู้ใดจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเป็นดุลพินิจของแต่ละคน แต่แม้ไม่เห็นด้วยผู้ที่เป็นอารยชนย่อมไม่ด่าด้วยคำหยาบเฉกเช่นผู้ไร้การศึกษาและขาดการอบรมสั่งสอนจากบุพการีเพราะมีนิสัยเหมือนกัน

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พรรคอนาคตใหม่  ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ  ชูชาติ ศรีแสง 

ติดตามข่าวอื่นๆ