"ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" ต้องมาก่อน! "ดุสิตโพล" เผย คนไทยรักสถาบันฯหลัก ฟันพฤติกรรมนักการเมืองขี้โกง "แย่ที่สุด"

วันนี้ (21 เมษายน) เนื่องด้วยวันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ประชาชนคนไทยทุกคนต่างก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี แต่สถานะและสภาพสังคมไทย ก็ยังคงประสบปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาสังคม ท่ามกลางความเป็นห่วงและกังวลของประชาชนที่มีในบ้านเมือง ณ วันนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อกรณี “ประเทศไทยในสายตา “คนไทย” จำนวนทั้งสิ้น 2,054 คน ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

 

1.คนไทย “รักอะไร?” มากที่สุดในประเทศไทย    

1 ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ /แผ่นดินไทย ประเทศไทย     

ภาพรวม 43.07% , กรุงเทพฯ 41.77% , ต่างจังหวัด 44.37%

2 วัฒนธรรม ประเพณีไทย เอกลักษณ์ของความเป็นไทย ภาษา อาหาร

ภาพรวม 33.68% , กรุงเทพฯ 39.07% , ต่างจังหวัด 28.28%

3 ครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง

ภาพรวม 27.88% , กรุงเทพฯ 34.83% , ต่างจังหวัด 20.93%

4 ทรัพยากรธรรมชาติ ป่า ทะเล ภูเขา สิ่งแวดล้อม

ภาพรวม 21.86% , กรุงเทพฯ 16.84% , ต่างจังหวัด 26.88%

5 โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

ภาพรวม 17.06%   , กรุงเทพฯ 11.05% , ต่างจังหวัด 23.07%

 

2. “สิ่งที่ดีที่สุด” ของประเทศไทย คือ     

1 วัฒนธรรม ประเพณีไทย

ภาพรวม 37.47% , กรุงเทพฯ 36.18% , ต่างจังหวัด 38.76%

2 สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วไทย

ภาพรวม 32.48% , กรุงเทพฯ 29.00% , ต่างจังหวัด 35.96%

3 รอยยิ้มของคนไทย ความมีน้ำใจ 

ภาพรวม 29.35% , กรุงเทพฯ 34.55% , ต่างจังหวัด 24.15%

4 ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพรวม 23.80% , กรุงเทพฯ 22.63% , ต่างจังหวัด 24.97%

5 อาหารไทย

ภาพรวม 20.57%  , กรุงเทพฯ 18.02% , ต่างจังหวัด 23.11%

 

 

 


3. “สิ่งที่แย่ที่สุด” ของประเทศไทย คือ    

1 การเมืองไทย พฤติกรรมของนักการเมือง /ทุจริตคอรัปชั่น   

ภาพรวม 52.22% , กรุงเทพฯ  49.73% , ต่างจังหวัด 54.70%

2 ไม่มีอิสระ ไม่เป็นประชาธิปไตย

ภาพรวม 25.80% , กรุงเทพฯ  25.00% , ต่างจังหวัด 26.60%

3 สภาพเศรษฐกิจ

ภาพรวม 19.82% , กรุงเทพฯ 13.59% , ต่างจังหวัด 26.05%

4 ขาดจิตสำนึก ไม่รักไม่สามัคคีกัน แตกแยก ทะเลาะกัน

ภาพรวม 19.18% , กรุงเทพฯ 22.55% , ต่างจังหวัด 15.81%

5 สภาพอากาศ มลพิษ ขยะ การจราจร

ภาพรวม 15.34% , กรุงเทพฯ 11.41% , ต่างจังหวัด 19.26%

 

4. ในฐานะคนไทยได้ทำสิ่งที่ดีงาม แก่ประเทศไทย คือ  

1 เป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย

ภาพรวม 54.29%  , กรุงเทพฯ 60.42% , ต่างจังหวัด 48.16%

2 ช่วยเหลือผู้อื่น ช่วยเหลือสังคม บริจาค จิตอาสา

ภาพรวม 25.20% , กรุงเทพฯ 18.10% , ต่างจังหวัด 32.30%

3 อบรมเลี้ยงดูบุตรหลานให้เป็นคนดี ดูแลครอบครัว ปลูกฝังคุณธรรม

ภาพรวม 21.12% , กรุงเทพฯ 29.95% , ต่างตังหวัด 12.28%

4 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย /เข้าวัด ทำบุญ

ภาพรวม 15.84% , กรุงเทพฯ 11.46% , ต่างจังหวัด 20.21%

5 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ ลดขยะ

ภาพรวม 14.01% , กรุงเทพฯ 7.42% , ต่างตังหวัด 20.60%

 

5. ในฐานะคนไทย เรื่องใดที่คิดว่าทำไม่ถูกต้องหรือเป็นการกระทำที่แย่ แก่ประเทศไทย  

1 ไม่ปฏิบัติตามกฎ ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎจราจร

ภาพรวม 47.16%  , กรุงเทพฯ 47.37% , ต่างจังหวัด 46.94%

2 สร้างขยะ เป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย

ภาพรวม 32.50% , กรุงเทพฯ 32.63% , ต่างจังหวัด 32.36%

3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับนิ่งเฉย

ภาพรวม 25.22%  , กรุงเทพฯ 21.58% , ต่างจังหวัด 28.86%

4 กระทำผิด ทุจริต ผิดศีล ขาดจิตสำนึก

ภาพรวม 23.95% , กรุงเทพฯ 28.95% , ต่างจังหวัด 18.95%

5 ใช้ของฟุ่มเฟือย ใช้เกินความจำเป็น ไม่พอเพียง

ภาพรวม 18.46% , กรุงเทพฯ 25.26% , ต่างจังหวัด 11.66%

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-พวกเดือดร้อนดูไว้!!!"สวนดุสิตโพล"ปชช.เชื่อ"ดูดส.ส." ไม่ขัดหลักประชาธิปไตยไร้ผลต่อการตัดสินใจเลือกขอดูที่ตัวบุคคล ดูผลงาน

-"สวนดุสิตโพล"ปชช.44.22%ชี้ขรก.โกงมีทุกยุค 56.61%เชื่อรัฐบาล"พล.อ.ประยุทธ์"แก้ไม่ได้ ติดพวกพ้อง คดีเงียบหาย

-"สวนดุสิตโพล"ชี้พรรคการเมืองผุดใหม่เป็นสีสัน คึกคึก มีทางเลือกเพิ่ม แต่ไม่เห็นด้วยตั้งเพื่อหนุน"บิ๊กตู่"ขอให้เป็นกลาง


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สวนดุสิตโพล 

ติดตามข่าวอื่นๆ