แฟนคลับคอตก! "ยิ่งลักษณ์" ไม่พ้นบ่วงกรรม พ.ร.ก.จัดการน้ำ ป.ป.ช.ไล่สอบกู้เงินเลยกำหนด-ออก TOR เอื้อเอกชน!

สืบเนืองจากกรณวานนี้ (19 เมษายน) 'นายวรวิทย์ สุขบุญ' เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้แจงความคืบหน้ากรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี (ครม.) กับพวก ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา

 

ร่วมกันลงมติและเห็นชอบในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 3.5 แสนล้านบาท อันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 169 ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน โดยในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. ครั้งที่ 50/2559

 

 

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ได้พิจารณากรณีดังกล่าว โดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5-7/2555 ลงวันที่ 22 ก.พ.2555 ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย ว่า การตราพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555

เป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคหนึ่ง และการตราพระราชกำหนดดังกล่าว เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 184 วรรคสอง

 

 

'นายวรวิทย์' กล่าวต่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ไม่ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กับพวก ได้ร่วมกันตราและเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวโดยไม่สุจริต หรือใช้ดุลพินิจบิดเบือนหลักการของรัฐธรรมนูญ เรื่องกล่าวหาดังกล่าวไม่ปรากฏข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กับพวกผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป”

 


อย่างไรก็ตาม นายวรวิทย์ ยังเผยอีกว่า ยังมีประเด็นเรื่องกล่าวหาการกู้เงินเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามที่ พ.ร.ก.กำหนด ประเด็นการดำเนินโครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 วรรคสอง มาตรา 67 วรรคสอง

 

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 103/7 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประเด็นการกำหนดรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) ในโครงการดังกล่าวมีลักษณะเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนบางรายคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

-ป.ป.ช. ส่งหนังสือแจ้งข้อหา 71 ราย เอี่ยวจีทูเจี๊ยะ "ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์-เยาวภา" ไม่รอด!!
-เกี่ยวอะไรด้วย!? “ณัฐวุฒิ” โดดป้อง “ยิ่งลักษณ์” เหตุไม่ลงดีเบต เลือกตั้ง54- ขณะ เพื่อไทย ไม่มีใครออกมาป้องสักคน?
-แปลกดีนะ...ทำเป็นลืม! โลกออนไลน์ ซัดกลับ "เพื่อไทย" ท้า "บิ๊กตู่" ดีเบต แต่ตอนเลือกตั้ง54 กลับไม่กล้าส่ง"ยิ่งลักษณ์" มาดีเบต

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ