"ชูชาติ" ชี้ กกต.ถูกด่าเพราะ อดีตสส.นักกฎหมาย "ปชป.-พท." ไม่อ่านกฏหมาย..แต่ดันออกมาแสดงความคิดเห็น

สืบเนื่องจาก กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติส่งเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณเพื่อจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองจะพึ่งมีได้ให้ศาลรัญธรรมนูญพิจารณาวินิฉัย เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา

 

ล่าสุดเมื่อวันที่ นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว ระบุว่า..

มีอดีต ส.ส.ที่เป็นนักกฎหมายจาก ปชป และเพื่อไทย บางคนออกมาให้ความเห็นว่าการที่ กตต. ส่งเรื่องการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นไม่อาจกระทำได้เพราะยังไม่มีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น


.....รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๑๐ บัญญัติว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
.....(๑) พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
.....(๒) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือองค์กรอิสระ
.....ฯลฯ

 

.....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑
.....มาตรา ๗ บัญญัติว่า ให้ศาลมีหน้าที่และอํานาจพิจารณาวินิจฉัยคดี ดังต่อไปนี้ 
.....(๑) คดีเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมายหรือร่างกฎหมาย
.....(๒) คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือ องค์กรอิสระ
.....ฯลฯ


.....บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๑๐ (๒) และ พรป.วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗(๒) บัญญัติไว้มีข้อความเหมือนกันว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอํานาจพิจารณา คดีเกี่ยวกับหน้าที่และอํานาจของ ฯลฯ องค์กรอิสระ


.....กตต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้าที่และอำนาจจัดการเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ


.....เมื่อ กกต. มีปัญหาเกี่ยวกับคำนวณจำนวน ส.ส. บัญชีรายชื่อ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของ กกต. จึงเป็นหน้าที่และอำนาจพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ


.....การที่ กกต.ส่งกรณีดังกล่าวไปให้ศาลรัฐธรรมวินิจฉัยจึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายดังกล่าวข้างต้น


.....นักกฎหมายที่ดีก่อนให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายโดย เฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ควรต้องอ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเสียก่อน ไม่ใช่เอาบทบัญญัติเก่าๆ ซึ่งยกเลิกไปแล้วมาให้ความเห็นหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแล้วนำไปเสนอก่อให้เกิดความสับสนของประชาชน


.....กตต.หรือหน่วยงานอื่นๆ ถูกตำหนิ ถูกด่า ก็เพราะนักกฎหมายที่ชอบให้ความเห็นทางกฎหมายโดยไม่อ่านกฎหมายนี่แหละ !

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
วิลาสินี แววคุ้ม

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ชูชาติ ศรีแสง  กกต. 

ติดตามข่าวอื่นๆ