"บก.ลายจุด" คอตก ศาลปกครอง ชี้ "พรรคเกรียน" ชื่อไม่เหมาะสม บ่งบอกพฤติกรรมก้าวร้าว!!

วันที่ 11 เมษายน 62 ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ 'นายสมบัติ บุญงามอนงค์' ยื่นฟ้องนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีปฏิเสธการขอจดแจ้งชื่อพรรคเกรียน โดยศาลฯ เห็นว่า คำว่า "เกรียน" ตามพจนานุกรมคำใหม่ เล่ม 2 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ไร้เหตุผล หรือคิดว่าตนเองเป็นศูนย์กลางของสังคม 

 

ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว วิญญูชนทั่วไปเมื่อได้ยินคำว่า "เกรียน" ย่อมสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นศัพท์สแลงที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมดังกล่าว อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับธรรมเนียมประเพณีของไทย การตั้งชื่อพรรคการเมืองว่า "พรรคเกรียน" จึงอาจทำให้สังคมเกิดความสับสนในความหมาย และจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนได้ 

 

 


กรณีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 18 ประกอบกับ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ดังนั้น การที่นายทะเบียนพรรคการเมือง ไม่รับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองชื่อ พรรคเกรียน ตามคำขอของนายสมบัติฯผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เห็นด้วยไหม...??? เมื่อบก.ลายจุด พูดถึงเหตุเด็กติดถ้ำ นักจิตวิทยาสำคัญมาก แต่ไม่ใช่สำหรับหมูป่าทั้ง13 ?! เป็นลีน่าจังที่ควรได้รับการบำบัด?!?

น้าหงาว่าใครไม่รู้...คนไม่เต็มบาทอยากเป็นผู้นำ ?!? แต่บก.ลายจุด ร้อนตัว ??? ถึงกับดิ้นพล่าน : ลงทุนขุดอดีตออกมาโต้ !?!(รายละเอียด)


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พรรคเกรียน  บก.ลายจุด 

ติดตามข่าวอื่นๆ