บช.น. ออกข้อบังคับ สงกรานต์ 62 งดปิดถนน ทวีวัฒนา สีลม โชคชัย 4

กองบัญชาการตำรวจนครบาล ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการห้ามรถทุกชนิดหรือบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือจอด กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว และกำหนดระเบียบการใช้ทาง ในถนนบางสาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

ด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นวันหยุดราชการต่อเนื่องกันหลายวัน ซึ่งจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางไปตามสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่จัดให้มีงานรื่นเริงฉลองสงกรานต์ในเขตกรุงเทพมหานคร และมีการใช้รถมาเล่นสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้านการจราจร เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและความเดือดร้อนต่อประชาชนโดยรวม ดังนั้นเพื่อเป็นการปลอดภัยและสะดวกในการจราจร จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในถนนต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการจราจรในสถานที่จัดงานเทศกาลสงกรานต์

 

 

ห้ามรถทุกชนิดเดินในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้

๒.๑ ถนนข้าวสาร
๒.๒ ถนนจักรพงษ์
๒.๓ ถนนบวรนิเวศ
๒.๔ ถนนสิบสามห้าง
๒.๕. ถนนตะนาว ตั้งแต่แยกคอกวัว ถึงวงเวียนสิบสามห้าง
๒.๖ ถนนรามบุตรี
๒.๗ ถนนไกรสีห์
๒.๘ ถนนตานี
 

 

 

 

 

กำหนดให้รถเดินได้ทางเดียว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้

๓.๑ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกบางลำพู ถึงแยกวันชาติ
๓.๒ ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๕๖ มุ่งหน้าจากปากซอย ไปท้ายซอย
๓.๓ ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน ๕๘ (แอนแนกซ์) มุ่งหน้าจากท้ายซอย ไปทางปากซอย (ถนนพหลโยธิน)

 

 

ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกคนโดยสาร เพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เดินรถและห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียง เพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนนทั้งสองฝั่งในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

๔.๑ ถนนจักรพงษ์
๔.๒ ถนนราชินี ตั้งแต่ถนนหน้าพระธาตุตัดถนนราชินี ถึงถนนราชินีตัดถนนพระอาทิตย์
๔.๓ ถนนพระอาทิตย์
๔.๔ ถนนพระสุเมรุ ตั้งแต่แยกวันชาติ ถึงป้อมพระสุเมรุ
๔.๕ ถนนสามเสน ตั้งแต่แยกบางขุนพรหม ถึงแยกบางลำพู
๔.๖ ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่แยกผ่านพิภพลีลา ถึงแยกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๔.๗ ถนนราชวิถี จากแยกบางพลัด ถึงเชิงสะพานกรุงธน
๔.๘ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกสะพานควาย ถึงแยกสุทธิสาร
๔.๙ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ตั้งแต่แยกวิภาวดี-สุทธิสาร ถึงแยกรัชดา-สุทธิสาร
๔.๑๐ ถนนรัชดาภิเษก ตั้งแต่ปากซอยรัชดาภิเษก ๑๗ ถึงถนนประชาสุข
๔.๑๑ ถนนประชาสุข ตั้งแต่ ปากซอยอินทามระ ๕๙ ถึงแยกประชาสุข
๔.๑๒ ถนนสรงประภา
๔.๑๓ ถนนโกสุมร่วมใจ
๔.๑๔ ถนนวัดเวฬุวนาราม
๔.๑๕ ถนนประชาอุทิศ (เขตดอนเมือง)
๔.๑๖ ถนนช่างอากาศอุทิศ
๔.๑๗ ถนนสายไหม
๔.๑๘ ถนนวัดเกาะ
๔.๑๙ ถนนจันทรุเบกษา
๔.๒๐ ถนนเพิ่มสิน

 


 

๔.๒๑ ถนนเลียบคลองสอง (ซอยพหลโยธิน ๕๔/๑)
๔.๒๒ ซอยพหลโยธิน ๕๖
๔.๒๓ ถนนเคหะ ร่มเกล้า
๔.๒๔ ถนนโชคชัย ๔
๔.๒๕ ถนนลาดพร้าว-วังหิน
๔.๒๖ ถนนนาคนิวาส
๔.๒๗ ถนนสุคนธสวัสดิ์
๔.๒๘ ถนนสังคมสงเคราะห์
๔.๒๙ ซอยลาดพร้าว ๗๑
๔.๓๐ ถนนลาดพร้าว ๑๐๑
๔.๓๑ ถนนสุขุมวิท ๙๓
๔.๓๒ ถนนสุขุมวิท ๑๐๓ (อุดมสุข) ตั้งแต่แยกถนนสุขุมวิท ถึงแยกศรีอุดม
๔.๓๓ ถนนอ่อนนุช ตั้งแต่ถนนอ่อนนุชตัดถนนสุขุมวิท ถึงถนนอ่อนนุชตัดถนนศรีนครินทร์
๔.๓๔ ซอยอ่อนนุช ๓๐
๔.๓๕ ซอยอ่อนนุช ๔๔
๔.๓๖ ซอยอ่อนนุช ๔๖
๔.๓๗ ซอยวชิรธรรมสาธิต ๕๗
๔.๓๘ ซอยศรีนครินทร์ ๓๘
๔.๓๙ ซอยศรีนครินทร์ ๔๐
๔.๔๐ ซอยศรีนครินทร์ ๔๒
๔.๔๑ ถนนพระราม ๔ ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกวิทยุ
๔.๔๒ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราธิวาสราชนครินทร์ ถึงแยกนราลม
๔.๔๓ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่แยกนราลม ถึงแยกนรินธร
๔.๔๔ ถนนสีลม ตั้งแต่แยกศาลาแดง ถึงแยกนราลม
๔.๔๕ ถนนวุฒากาศ
๔.๔๖ ถนนเอกชัย ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางขุนเทียน ถึงแยกกำนันแม้น
๔.๔๗ ถนนเทิดไท ตั้งแต่แยกบางยี่เรือ ถึงสะพานข้ามคลองสำเหร่
๔.๔๘ ซอยเพชรเกษม ๖๙ ตั้งแต่ปากซอยเพชรเกษม ๒๙ ถึงสะพานข้ามคลองภาษีเจริญ
๔.๔๙ ถนนทวีวัฒนา
๔.๕๐ ถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ตั้งแต่ตัดถนนศาลาธรรมสพน์ ถึงสะพานข้ามคลองบางไผ่
๔.๕๑ ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ตั้งแต่แยกถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
๔.๕๒ ถนนสายบางแวก ตั้งแต่แยกสวนแสงธรรม ถึงแยกสนามหลวงธนบุรี ๒
๔.๕๓ ถนนเลียบคลองปทุม ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
๔.๕๔ ถนนอุทยาน ตั้งแต่แยกถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ถึงแยกถนนพุทธมณฑลสาย ๔
๔.๕๕ ถนนบรมราชชนนี ตั้งแต่ถนนบรมราชชนนีตัดถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ถึงหน้าตลาดสดพุทธมณฑล (ช่องคู่ขนาน)
๔.๕๖ ถนนศาลาธรรมสพน์
๔.๕๗ ถนนชัยพฤกษ์
๔.๕๘ ถนนอรุณอัมรินทร์ตั้งแต่สะพานอรุณอัมรินทร์ ถึงแยกบ้านขมิ้น
๔.๕๙ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ขาเข้า) ตั้งแต่แยกอรุณอัมรินทร์ ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า
๔.๖๐ ซอยอิสรภาพ ๒๑ (ซอยวัดสังข์กระจาย) ตั้งแต่ปากซอยอิสรภาพ ๒๑ ถึงปากซอยเพชรเกษม๕
๔.๖๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์ ๑๓ ตั้งแต่แยกพาณิชยการธนบุรี ถึงสะพานข้ามคลองบางกอกใหญ่
๔.๖๒ ถนนไฟฉายตัดถนนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่แยกไฟฉาย ถึงสะพานข้ามคลองบางขุนศรี
๔.๖๓ ถนนบางแวก ตั้งแต่เชิงสะพานวัดวิจิตรการนิมิตร ถึงถนนกาญจนาภิเษก

 

 

ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำหรือบรรทุกคนโดยสารเพื่อการเล่นสาดน้ำสงกรานต์เดินรถ และห้ามจอดรถเปิดเครื่องเสียงเพื่อให้คนเต้นบนรถยนต์หรือริมถนนทั้งสองฝั่ง ในวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (สงกรานต์พระประแดง) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน ในถนนดังต่อไปนี้
๕.๑ ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่แยกประชาอุทิศ ถึงประชาอุทิศ ๖๙
๕.๒ ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่แยกพระราม ๒ ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
๕.๓ ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางปะแก้ว ถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร
๕.๔ ถนนพุทธบูชา ตั้งแต่แยกนาหลวง ถึงแยกพุทธบูชา ๓๖ - ๓๙ (กำนันธารทิพย์)
๕.๕ ถนนราษฎร์พัฒนา

 

 

ห้ามรถยนต์บรรทุกตั้งแต่ ๖ ล้อขึ้นไป เดินรถ ในถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐-๐๙.๐๐ นาฬิกา และ ๑๖.๐๐ -๒๐.๐๐ นาฬิกา ของแต่ละวัน
 

 

 ทั้งนี้ ข้อบังคับข้างต้นมิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานจราจร หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และรถเจ้าพนักงานตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎระเบียบคำสั่งที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ไว้เป็นการชั่วคราว
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พลตำรวจตรี จิรสันต์ แก้วแสงเอก รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้ว..โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ ผ่านแอปพลิเคชัน Police I Lert U ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62(คลิป)

ผบ.ตร. สั่งทุกหน่วยพร้อม 100% สงกรานต์62" ตำรวจ ห้าม ลา

แรงงานพม่าชูภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 บนเรือข้ามฝั่งกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ปีนี้  ปี62  สถานที่  สงกรานต์  เที่ยว  ประกาศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ