โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พล.ร.อ. และ พล.อ.อ." ให้ปลัดกลาโหม และ ผบ.ทสส. เป็นกรณีพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ "พลเรือเอก" และ "พลอากาศเอก" เป็นกรณีพิเศษ ให้ พล.อ.ณัฐ ปลัดกลาโหม - พล.อ.พรพิพัฒน์ ผบ.สูงสุด 
 

โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ ราย ดังนี้

 

๑. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ
๒. พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี
 


 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯ ออกประกาศเผยแพร่ "พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด" พ้นตำแหน่งขรก.ทหาร แต่งตั้งเป็น "ขรก.พลเรือนสามัญ"

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เอาผิดข้าราชการตำรวจหลังออกจากตำแหน่งไปแล้ว!

ราชกิจจาฯแพร่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับแก้ไขใหม่ ปรับเพิ่มสิทธิ สวัสดิการลูกจ้างหลายข้อสำคัญ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : โปรดเกล้าฯ  ราชกิจจานุเบกษา  พลทหาร 

ติดตามข่าวอื่นๆ