สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2562 โดยมีใจความว่า

 

“ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง

อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือ

ความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม

เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”

(พระปรมาภิไธย)
พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562”


สำหรับวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรื่อนตั้งแต่นั้นมา การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น ในส่วนกลางนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระคุณเจ้า หลวงปู่บุญฤทธิ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชทานเพลิง "เจ้าสัววิชัย"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยเหลือ "พลทหารเมฆ" เหยียบกับระเบิด "บิ๊กแดง" ไม่ลืมสัญญารุดเยี่ยมอาการ สร้างขวัญกำลังใจ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระราโชวาท  ข้าราชการพลเรือน  ในหลวงร.10  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ติดตามข่าวอื่นๆ