"ไพศาล"เปิดประเด็น รัฐบาลไหนบ้างไม่ทำหน้าที่ ปล่อยละเลยให้นักการเมืองทำผิด ยังถือครองเครื่องราชย์

หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลอื่น

เนื่องจากนายทักษิณ ชินวัตร ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาถึงที่สุดลงโทษจำคุก และยังมีข้อหาฐานอื่นๆ อีกหลายคดี อีกทั้งได้หลบหนีออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งเป็นพฤติการณ์การกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง


อ่านข่าว : เรียกคืนเครื่องราชฯจาก "ทักษิณ ชินวัตร"


ล่าสุดในเฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์อธิบาย ถึงการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ระบุว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นมี 2 ประเภท คือ ที่ทรงพระราชทานเองตามพระราชอัธยาศัย กับที่รัฐบาลขอรับพระราชทาน สำหรับข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำ ฝ่ายรัฐบาลเป็นผู้ขอรับพระราชทานให้  ดังนั้นจึงมีหน้าที่ ต้องนำความกราบบังคมทูล เพื่อ โปรดเกล้าเรียกคืน และน่าแปลกใจว่า หลายยุคหลายสมัยที่ผ่านมา ทำไมจึงไม่นำความกราบบังคมทูล เพื่อเรียกคืนตามระเบียบ ใครรับผิดชอบในการดูแลรักษาระเบียบนี้"

 

 

นอกจากนี้พบว่า ยังมีนักการเมือง อีก 7 ราย ที่ยังไม่ถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คือ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, นายบุญทรง เตริยาภิรมย์, นายภูมิ สาระผล , นายมนัส สร้อยพลอย, นายวัฒนา อัศวเหม, นายประชา มาลีนนท์และน.ส.นฤมล หรือณัฐกมล หรือณฐกมล หรืออินทร์ริตา นนทะโชติ หรือนนทะวัชรศิริโชติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : กางรายชื่อ "นักการเมือง - อดีตข้าราชการ" อีก 7 คน ที่ยังไม่ได้ถูกยึดเครื่องราชฯ เหมือน "ทักษิณ"

 


อย่างไรก็ตาม จากกรณีดังกล่าว ทำให้สังคมต่างตั้งคำถามว่า ในเมื่อทางรัฐบาลได้ทำเรื่องขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับข้าราชการการเมืองและข้าราชการประจำนั้น เหตุใดที่ผ่านมาจึงปล่อยปละละเลยหน้าที่ ไม่นำความกราบบังคมทูล เพื่อโปรดเกล้าเรียกคืน ขณะที่หลายคนต่างแสดงความคิดเห็นว่า หากนักการเมืองหรือข้าราชการประจำคนใด ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม ก็ควรเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์เช่นกัน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : "กนก" ฟาดกลอนแรง หลังทักษิณถูกยึดเครื่องราชฯ

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Paisal Puechmongkol


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เรียกคืน  ไพศาล พืชมงคล  ทักษิณ ชินวัตร 

ติดตามข่าวอื่นๆ