ทส. ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤตแล้ง

           กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลบูรณาการร่วมกันดำเนินการแก้ภัยแล้ง ปี พ.ศ. 2562 ตามที่ได้มีการร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ผ่านมา ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานพร้อมบูรณาการข้อมูล เครื่องมือ แหล่งน้ำต้นทุน รวมถึงเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการโดยกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนเครื่องมือประกอบด้วย รถบรรทุกจำนวน 63 คัน เครื่องสูบน้ำจำนวน 311 เครื่อง และเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 จำนวนกว่า 171 คน

 

ในส่วนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลพร้อมสนับสนุนน้ำต้นทุนในชั้นใต้ดิน มีจุดจ่ายน้ำถาวรจำนวน 132 จุด มีชุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 85 ชุด ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ำเคลื่อนที่ จำนวน 18 ชุด และชุดซ่อมระบบประปาและเครื่องสูบ(หน่วยนาคราช) จำนวน 37 ชุด เพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชนทำให้การช่วยเหลือประชาชนมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 


       นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าดำเนินการเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อมีการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน  ในการนี้หากประชาชนต้องการติดต่อขอความช่วยเหลือหรือต้องการข้อมูลด้านน้ำสามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โทร 1310


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อนันต์ คนกาญจน์

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ผลิตน้ำประปา  น้ำประปาขุ่น 

ติดตามข่าวอื่นๆ