ยิ่งใหญ่และเกรียงไกร 50 ชาติ ร่วม มหกรรมศิลปะการต่อสู้ฯ ครั้งที่ 4

50 ประเทศ ยกทัพยิ่งใหญ่ร่วมงานประวัติศาสตร์  มหกรรมศิลปะการต่อสู้ฯ ครั้งที่ 4   ต่อเนื่องสืบสานวัฒนธรรมไทย ที่ บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ คาดว่า  งานประวัติศาสตร์ ไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15 ในวันที่ 17 มี.ค. จะมีชาติต่างๆ เข้าแข่งขันมากกว่า 50 ประเทศ เกิน 1,500 คน
    มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ 4 ที่ บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี นาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นายเกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ, นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย, ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา, นายนริส สิงหวังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งมีสมาขิกร่วมงานพิธีเปิด 48 ประเทศ รวมนักกีฬามากกว่า 850 คน ซึ่งคาดว่าถึงวันไหว้ครูมวยไทยโลกในวันที่ 17 มี.ค.62 ที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จะมีผู้ร่วมงานกว่า 50 ประเทศ เกิน 1,500 คน 

สำหรับรายการนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, สมาคมครูมวยไทย กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า MBK Center (เอ็มบีเค เซ็นเตอร์), โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ผนึกกำลังจัดการแข่งขัน
     จากความสำเร็จของการจัดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ เมื่อครั้งที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่า 1,200 คน หรือมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 4 ครั้งนี้ ที่ บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสู่นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศไทย รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต ทางสมาคมตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ของโลกให้ได้


สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันมวยไทย , ดาบไทย, ประกวดคีตะมวยไทย, การอบรมศิลปะมวยไทย, แม่ไม้มวยไทย, มวยโบราณ,  ร่ายรำไหว้ครู ทดสอบสมรรถนะร่างกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ อีกประการหนึ่ง ทางสมาคมครูมวยไทย จะนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มี.ค.62 วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักกีฬาไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูรวมถึงการตระหนักว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทย


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
วิริยา วิศิษฏ์โสภาติดตามข่าวอื่นๆ