มุขเดิมๆ น่าเบื่อ!! "เพจดัง" ขยี้นัยแฝง แถลงการณ์ "อนาคตใหม่" ออกตัวป้อง "ไทยรักษาชาติ" หลัง โดนยุบ!!

กระแสยังคงแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับพรรคที่อวดอ้างสรรพคุณเพื่อคนรุ่นใหม่ อย่าง 'อนาคตใหม่' สืบเนื่องจากวานนี้ (7 มี.ค.) ที่พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) 'นายปิยะบุตร แสงกนกกุล' เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แถลงถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ ว่า พรรคอนาคตใหม่มีความเห็นต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้ 1.ในรัฐเสรีประชาธิปไตย บุคคลที่มีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกันย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐ

โดยผ่านการนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเลือก พรรคการเมือง จึงเป็นสถาบันการเมืองอันสำคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น

 


 
ประการที่ 2.ตลอดระยะเวลา 13 ปีทีผ่านมา มีกระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งครองเสียงข้างมากมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งไม่ได้เป็นผลดีต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ตรงกันข้ามการยุบพรรคการเมืองกลับทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัย ต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ จนทำให้ประเทศไทยเดินทางการถึงจุดที่อาจหา “ข้อยุติ”ที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้

 


 
ประการที่ 3 การยุบพรรคไทยรักษาชาติในช่วงเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้ง 17 วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่กำลังเกิดขึ้นด้วย โดยประการแรกเป็นการตัดโอกาส มิให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้าแข่งขันในการเลือกตั้ง และทำลายเจตจำนงของประชาชน ที่ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบ การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้ อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินไปอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยเฉพาะพรรคที่ถูกยุบมีจุดยืนในการต่อต้านอำนาจ คสช. 

ประการที่ 4.พรรคอนาคตใหม่ ยืนยันว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตยสถาบันทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถูกตรวจสอบ เช่นเดียวกันรัฐเสรีประชาธิปไตยก็ไม่อาจยอมรับให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถใช้อำนาจในนามการตรวจสอบตามอำเภอใจ
 
นายปิยบุตร กล่าวอีกว่า ถึงเวลาแล้วที่เราจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางการเมืองต่างๆ ให้ได้ดุลยภาพ พรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค.นี้ เพื่อต่อต้านการสืบทอดอำนาจ...

 


ต่อกรณีดังกล่าวก็ส่งเสียงวิภากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ ซึ่งในขณะเดียวกัน 'เพจดัง' ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็น เนื้อหาใจความว่า "ตามสัญญา มาเปิดแถลงการณ์พรรคอนาคตใหม่ จริงๆเชื่อว่าคงอ่านกันมาบ้างแล้ว แต่โพสต์นี้ จะวิจารณ์ และถอดรหัสข้อความให้เห็นในอีกมุมมองหนึ่งครับ โพสต์นี้ยาวนะครับ เตือนก่อนไว้ก่อนเลย ถ้าพร้อมแล้ว ก็ดูที่แถลงการณ์ข้อ 1 ครับ

 

 

ข้อ 1. ในรัฐเสรีประชาธิปไตย บุคคลที่มีแนวคิดอุดมการณ์เดียวกันย่อมมีเสรีภาพในการรวมตัวกันจัดตั้ง  พรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐโดยผ่านการนำเสนอนโยบายเพื่อให้ประชาชนเลือก พรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันการเมืองอันสำคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเหตุอันจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น 

โดยรวมแล้ว ในแถลงการณ์ข้อ 1. นี้ ความหมายที่ซ่อนอยู่ภายในก็คือ  “สถาบันฯ มีค่าควรแก่การให้ความสนใจน้อยกว่าพรรคการเมือง การยุบพรรคเพราะสถาบันฯ ลงมาเกี่ยวข้องไม่ใช่เหตุผลที่ดีพอสำหรับเรา”

 

ในแถลงการณ์ข้อ 1. นี้ สองวรรคสุดท้าย เขียนว่า “พรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันการเมืองอันสำคัญยิ่งในระบอบประชาธิปไตย การยุบพรรคการเมืองจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อเหตุอันจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น” ถ้าพรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ความจำเสื่อม ก็คงจะจำได้ว่า ทูลกระหม่อมฯนั้นทรงเป็นเชื้อพระวงศ์โดยสายโลหิต และถึงแม้จะลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว แต่โดยสถานะ ก็ยังคงความเป็นเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงอยู่ในสายโลหิตไม่อาจลบล้างได้

 

ดังนั้น การที่พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งดึงเอาทูลกระหม่อมฯ มาเกี่ยวข้องกับการเมือง จึงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่ง เพราะเป็นการดึงเอาสถาบันฯลงมาเกี่ยวข้องกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะนำมาซึ่งปัญหามากมายในอนาคต ทั้งความแตกร้าวในระดับของสถาบันฯ ในระดับของสังคมฯ ไปจนถึงในระดับของประเทศ

 

 

ข้อนี้ศาลได้แถลงไว้แล้ว ลองไปหาฟังดู และเป็นไปไม่ได้ที่พรรคไทยรักษาชาติจะไม่ตระหนักถึงในข้อนี้ แต่ก็ยังทำการกระทำนี้จึงเป็นเรื่องที่ผิด “รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2475” โดยสิ้นเชิง และบทลงโทษของการกระทำนี้คือการยุบพรรคและตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งเป็นบทลงโทษที่ชัดเจนมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนั้น ไม่ได้มีการระบุโทษขึ้นมาใหม่เลยครับ

 

ดังนั้น แม้จะไม่ชอบใจกันแค่ไหน แต่ท่านต้องยอมรับให้ได้ว่าการยุบพรรคการไทยรักษาชาตินี่แหละ คือเหตุจำเป็นที่จะต้องรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องนี้แม้แต่พรรคไทยรักษาชาติ ไปจนถึงพรรคสมาชิกอย่างพรรคเพื่อไทย พรรคเพื่อชาติ ก็ยอมรับคำตัดสินกันด้วยความเคารพ มีแต่พรรคอนาคตใหม่เท่านั้นที่ออกตัวมาอย่างนี้

 

2. ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา มีกระบวนการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในทางการเมืองมาอย่าง ต่อเนื่อง มีการยุบพรรคการเมืองซึ่งครองเสียงข้างมากมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งไม่ได้ส่งผลดีต่อระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ตรงกันข้าม การยุบพรรคการเมืองกลับทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ จนทำให้ประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่ไม่อาจหา “ข้อยุติ” ที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้

 

โดยรวมแล้ว ในแถลงการณ์ข้อ 2. นี้ สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในก็เป็นเพียงการอ้างเอาประชาชนมาเป็นเกราะกำบังความประสงค์ลี้ลับของพวกตน ทั้งที่จริงแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่พรรคอนาคตใหม่กล่าวอ้างเสียทั้งหมด ในแถลงการณ์ข้อสองนี้  การยุบพรรคการเมืองไม่ได้ทำให้ประชาชน “ทั้งหมด” เคลือบแคลงสงสัยต่อการใช้อำนาจขององค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญ

 

 

อย่างที่พรรคอนาคตใหม่กล่าวอ้างในแถลงการณ์ แต่การยุบพรรคการเมืองนี้ยังเป็นหลักประกันให้กับ “ประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง” ว่าอำนาจตุลาการนั้นยังคงเข้มแข็งและสามารถเป็นหลักประกันถึงความยุติธรรมในบ้านเมืองได้ 

การตัดสินครั้งนี้ไม่ได้ใช้กฎหมายใหม่ หรือตัดสินด้วยความเห็น แต่เป็นการตัดสินจากรัฐธรรมนูญฉบับแรกเริ่ม ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญที่ยังไม่มีใครหน้าไหนในพรรคการเมืองปัจจุบันไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อผลประโยชน์ให้แก่ใครๆโดยเฉพาะเจาะจง จะมีก็แต่ผู้ที่เสียผลประโยชน์เท่านั้น ที่ออกมาโจมตีอำนาจตุลาการว่าไม่ยุติธรรม

 

และการที่ประเทศไทยจะเดินทางไปถึงจุดที่ไม่อาจหา “ข้อยุติ” ที่ทุกฝ่ายยอมรับกันได้นั้น ไม่ใช่เพราะการตัดสินยุบพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากการยุแหย่ปลุกระดมจากพรรคการเมืองที่ไม่ยอมรับความผิดที่เกิดขึ้นต่างหาก ซึ่งเท่าที่เห็นก็มีแต่พรรคอนาคตใหม่นี่แหละ พรรคสมาชิกของไทยรักษาชาติเขาไม่เห็นจะออกมาโวยวายอะไรเลย


3. การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลาก่อนถึงวันเลือกตั้งเพียง 17 วัน ย่อมส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งที่ กำลังเกิดขึ้นนี้ด้วย ในประการแรก การยุบพรรคการเมืองเป็นการตัดโอกาสมิให้พรรคการเมืองที่ถูกยุบได้เข้า แข่งขันในการเลือกตั้ง และทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต8องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ประการที่สอง การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินไปอย่าง แข่งขันในการเลือกตั้ง

 

 

และทำลายเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ถูกยุบ ประการที่สอง การยุบพรรคการเมืองในช่วงเวลานี้อาจทำให้ประชาชนเสียความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะดำเนินไปอย่าง เสรีและเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากพรรคที่ถูกยุบเป็นพรรคที่มีจุดยืนต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช.


ในแถลงการณ์ข้อ 3. นี้ สิ่งที่ซ่อนอยู่ คือการอ้างเอาเจตจำนงของประชาชนบางส่วนที่เป็นประโยชน์กับพรรคมาเป็นข้ออ้างในการโจมตีการยุบพรรคไทยรักษาชาติ ในข้อนี้เห็นว่า พรรคอนาคตใหม่จะเอาความต้องการ หรือเจตจำนงของประชาชนมาเป็นตัวประกัน ทำให้ผิดกลายเป็นถูก หรือยอมยกโทษให้พรรคที่กระทำความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับ ก็ทำผิด จะให้เลือกตั้งไปก่อนแล้วค่อยยุบพรรคแบบนี้เหรอ? ถึงตอนนั้นก็มางอแงอีก ตลกครับ

เรื่องนี้พรรคไทยรักษาชาติทำผิด เจ้าตัวรับรู้และยอมรับคำตัดสินโดยดี แล้วพรรคอนาคตใหม่จะยกเอาความต้องการ หรือเจตจำนงของประชาชนมาเป็นตัวประกัน เพียงเพื่อสนองความต้องการของตัวเองได้อย่างไร? แล้วพรรคที่ต่อต้าน คสช. มีอีกเยอะครับ มันมีแค่พรรคไทยรักษาชาติพรรคเดียวเสียเมื่อไหร่ อย่าเอามาอ้าง

 


4. ในรัฐเสรีประชาธิปไตยประกอบไปด้วยความชอบธรรมสองประการ ประการแรก ความชอบธรรมจากฐานที่มาของอำนาจรัฐ ได้แก่ อำนาจของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การเลือกผู้แทนราษฎรและรัฐบาล ประการที่สอง ความชอบธรรมจากการจำกัดการใช้อำนาจ

ได้แก่ การประกันเสรีภาพของประชาชนมิให้ถูกอำนาจรัฐล่วงละเมิด และการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าในรัฐเสรีประชาธิปไตย สถาบันทางการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องถูกตรวจสอบ เช่นเดียวกัน รัฐเสรีประชาธิปไตยก็ไม่อาจยอมรับให้องค์กรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถใช้อำนาจในนามของการตรวจสอบตามอำเภอใจ

 

ขบวนการ “ตุลาการภิวัตน์” หรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษ ไม่ได้ช่วยให้ความขัดแย้งทางการเมืองลดลง แต่กลับทำให้ระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจถูกตั้งคำถาม จนกลายเป็นว่า ฝ่ายหนึ่ง ก็มองว่ารัฐบาลเสียงข้างมากใช้อำนาจโดยมิชอบ อีกฝ่ายหนึ่ง ก็มองว่าองค์กรตุลาการและองค์กรอิสระต้องการทำลายฝ่ายเสียงข้างมาก สภาพการณ์เช่นนี้ นำมาซึ่งการแตกขั้วทางการเมืองจนถึงที่สุด จนสังคมไทยไม่อาจหาฉันทามติได้ 

 

 

ในแถลงการณ์ข้อ 4 นี้ มีข้อความที่ตีความได้ว่าเป็นการดูหมิ่นศาลค่อนข้างชัดเจน คือวรรคแรกของย่อหน้าที่สอง ที่ระบุว่า "...“ตุลาการภิวัตน์” หรือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองตลอดกว่าทศวรรษ..."  ขอโทษเถอะนะครับ ข้อนี้ เสธ. ว่ามันเป็นการดูหมิ่นศาลนะครับ ว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือทางการเมือง ก่อนร่างแถลงการณ์นี่คิดดีแล้วใช่ไหมครับ?

 

สรุป ก็คือ แถลงการณ์นี้เหมือนเด็กงอแงเวลาเพื่อนโดนทำโทษ ความหมายที่ซ่อนอยู่ในแถลงการณ์นี้ ก็คือ  "ช่างสถาบันฯสิวะ สถาบันฯไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายอะไร พรรคการเมืองต่างหาก! พรรคการเมืองสำคัญที่สุดแล้วในระบอบนี้ แล้วพวกศาลนี่ก็ไม่ยุติธรรม มาสั่งยุบพรรคก่อนเลือกตั้ง 17 วันได้ไง แกล้งกันนี่หว่า

ศาลมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองชัดๆ ทำให้เจตจำนงค์ของประชาชนในการเลือกพรรคต่อต้าน คสช. ต้องหายไป เรามาล้มล้างเผด็จการกันเถอะ!" ครับ โดยรวมที่แกะออกมาได้ ก็มีประมาณนี้แหละ ส่วนสามย่อหน้าสุดท้ายขอไม่พูดถึงนะครับ มุขเดิมๆ น่าเบื่อ ฆ่าเผด็จการ ยุติรัฐประหาร บลาๆๆ เปลืองพื้นที่ ไร้สาระ"

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-ทนายยื่นยุบอนาคตใหม่ ล้มการปกครองฯ งัดปมสานต่อภารกิจคณะราษฏร์ ยกเลิกม.112
-เมื่อไหร่พ่อจะยอมรับความจริง? ท่านประธานเก๊ของขึ้น "อนาคตใหม่" ถูกสาดโคลน ย้อนดูแต่ละคำเข้าตัวทั้งนั้น
-แกนนำพรรค ปชป. ยันพรรคไม่ได้ประโยชน์จากกรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พรรคไทยรักษาชาติ  พรรคอนาคตใหม่  ยุบพรรค 

ติดตามข่าวอื่นๆ