รวบตัว"หนุ่มนครพนม" ใช้พื้นที่หลังบ้าน "ปลูกพืช"อนาคตเศรษฐกิจ

   หลังจากที่เมื่อปลายเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา  ทางกระทรวงสาธารณสุข  ได้ทำการปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้นแรกในอาเซียน ซึ่งเมล็ดพันธุ์กัญชาที่ใช้ปลูกครั้งนี้เป็นเมล็ดจากสายพันธุ์ลูกผสม ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์สูง ปลูกในอาคาร (Indoor) ด้วยเทคโนโลยีระบบรากลอย (Aeroponics) ซึ่งเป็นระบบหนึ่งในระบบการปลูกกัญชาเกรดมาตรฐานทางการแพทย์ หรือ Medical Grade บนพื้นที่ 100 ตารางเมตร ขององค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้องค์การฯ ดำเนินการปลูกกัญชาทางแพทย์สำหรับเป็นวัตถุดิบนำมาสกัดเป็นสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาชนิด น้ำมันหยดใต้ลิ้น (Sublingual Drop) สำหรับนำไปใช้ในการทดลองทางคลินิกในผู้ป่วยที่ร่วมโครงการวิจัย

   

 

   ในส่วนการดำเนินการจับกุม ผู้ที่ครอบครองกัญชาอย่างผิดกฏหมายนั้น เมื่อ 7 มี.ค.62 เวลา 07.00 น. บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.พ. ประจำพื้นที่อำเภอเรณูนคร ร่วมกับ สภ.นาโดน เข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยม.7 ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม พบนาย บี (นามสมมุติ)อาการเหมือนคนเสพยาจึงได้ตรวจปัสวะผลมีฉี่เป็นสีม่วงเเละยังพบต้นกันชาปลูกอยู่หลังบ้าน

 

    โดยหลังการจับกุมของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาโดน  ทางผู้ต้องหา ยอมรับว่าเป็นของตนเองจริง  จึงนำตัวส่งให้ สภ.นาโดน ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

   ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) กัญชายังคงเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ซึ่งได้ผ่อนปรนให้สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยได้เท่านั้น ผู้ที่จะสามารถขออนุญาตผลิต นำเข้า และส่งออก กัญชาได้ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 

 

(1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย หรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือให้บริการทางเกษตรกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือเภสัชกรรม
(2) ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม และสัตวแพทย์ หรือแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามหลักเกณฑ์ที่ รมว.สธ. กำหนด
(3) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์
(4) เกษตรที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม หรือสหกรณ์การเกษตร ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมาย และดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตที่เป็นหน่วยงานรัฐ หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

 


(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ
(6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำติดตัวเข้ามาใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
(7) ผู้ขออนุญาตอื่นๆ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชาวบ้านอยากเข้าถึงกัญชารักษามะเร็ง หลังมีคนในหมู่บ้านทยอยป่วย-เสียชีวิตด้วยโรคนี้ประจำ

รองนายกรัฐมนตรี ประชุม หารือคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์

เปิดแจ้งครอบครองกัญชา สสจ.อุดร เงียบมีแต่คนโทรถามขอปลูก

"องค์การเภสัชกรรม"เผยคลิป ปลูก"กัญชา"ทางการแพทย์ต้นแรกที่ถูกต้องตามกฎหมาย แห่งแรกของอาเซียน (คลิป)

ป.ป.ส. เปิดสายด่วน 1386 ให้ประชาชนสอบถามเรื่อง “กัญชา” เริ่ม 27 กุมภาพันธ์

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว นิรโทษครอบครองกัญชา มีผลพรุ่งนี้ 27ก.พ.62

 

 

ขอบคุณ

Nakhonphanom Update

ปปส.

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ดลวรรธน์ โพธิชาธาร

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ปลูกกัญชา  ยาเสพติด  จับกุม  นครพนม  ตำรวจ 

ติดตามข่าวอื่นๆ