รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ปีติ2วาระมหามงคลกรณีพิเศษ

จากกรณีเมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ที่ผ่านมาสำนักพระราชวัง ได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีข้อความระบุว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา กราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้น

 

ทรงพระราชดำริว่า เป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักร ให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นในช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม

 

ล่าสุดวันนี้(7 มี.ค.) นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยด้วยว่าการเตรียมงานในช่วงเขตการเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตกำหนดเขตการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.ปีนี้ ตลอดไปจนถึง 4 พ.ค.ปีหน้านั้น โดยการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติห่างไประยะหนึ่ง ซึ่งปีนี้รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดงานรัฐพิธีสโมสรสันนิบาตขึ้น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยในช่วงปลายเดือนก.ค.นี้ ซึ่งปีนี้เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากเป็นการจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ต่อเนื่องหลังจากทรงมีพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกแล้ว

 

 


 

 

ทั้งนี้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(สลน.) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งอยู่ระหว่างประชุมเตรียมการในรายละเอียดการจัดงานรัฐพิธีสโมสรสันนิบาตครั้งนี้ให้สมพระเกียรติยศ จากนั้นจะส่งให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พิจารณา ก่อนที่จะนำความกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ โดยในขณะนั้นทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้สุดแต่จะทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

 

 

นอกจากนี้ นางพัชราภรณ์ ยังกล่าวอีกว่า ในงานดังกล่าวได้เตรียมการสำหรับนายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวาระโอกาสมหามงคลสมัย 2 โอกาส คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษก ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมด้วย ขณะที่ทำเนียบรัฐบาลจะมีการปิดปรับปรุงตึกสันติไมตรีทั้งหลัง ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.จนถึงสิ้นเดือนมิ.ย. โดยมอบหมายให้กรมศิลปากร และกรมยุทธโยธาทหารบก ดำเนินการซ่อมแซมทั้งหลัง โดยเปลี่ยนฝ้าเพดาน พื้นผนัง ผ้าม่าน และทาสีใหม่ รวมถึงซ่อมแซ่มงานจิตรกรรมต่างๆภายในตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อเตรียมพร้อมการจัดงานสโมสรสันติบาต เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 ก.ค.2562

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ในหลวงร.10  ทำเนียบรัฐบาล  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ