ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯให้เรียกคืนเครื่องราชย์ "คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช"

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง เรื่อง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ โดยมีการระบุข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชรุจิทอง
 

เนื่องจากคุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารร้านจิตรลดา ในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปฏิบัติหน้าที่ประธานฝ่ายผลิตและออกแบบ มีพฤติการณ์บริหารงานร้านจิตรลดาและการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม


ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายในชั้นตติยจุลจอมเกล้าและจตุตถจุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชรุจิทองของคุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกาศณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 


ขณะเดียวกัน ทวิตเตอร์ ส่วนตัวชื่อ ได้โพสต์พระราชกิจจาฯเช่นเดียวกัน โดยระบุข้อความว่า "17:00 โปรดเกล้าฯ ให้เรียกคืนเครื่องราชตระกูลจุลจอมเกล้า ฝ่ายใน ชั้น ต.จ.,จ.จ. ตระกูลมงกุฎไทย ชั้น ต.ม.,จ.ม. และเหรียญราชรุจิทอง "คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช" (ให้ถูกถอดคำนำหน้าคุณหญิง) เนื่องจากกระทำไม่เหมาะสมในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารร้านจิตรลดา"

 

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-ราชกิจจาฯประกาศ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชย์ นายทหาร ประพฤติชั่วร้ายแรง
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ ไล่ออก เรียกคืนเครื่องราชย์ 3 ผู้พิพากษา ทำผิดวินัยโดนโทษไล่ออกราชการ
-ราชกิจจาฯแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชย์ "ม.ร.ว.ภวรี สุชีวะ" ใช้พื้นที่โครงการหลวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง

 

ขอบคุณ เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุรัสยา มีมะแม

ข่าวล่าสุด โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : พระราชกิจจานุเบกษา  เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ