ม.จ.จุลเจิมโพสต์ อย่าเลือกพรรคที่ไม่เห็นคุณค่าสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้งแผ่นดิน

จากกรณีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้นัดหารือเป็นครั้งแรกเพื่อพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติ(ทษช.)  เนื่องจากยื่นหนังสือแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เข้าข่ายกระทำการขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 มาตรา 92 หรือไม่ ซึ่งทางพรรคฯได้ส่งทีมกฏหมายไปยื่นหนังสือถึง กกต. เพื่อขอโอกาสให้พรรคชี้แจงเหตุผลก่อน ว่าสาเหตุที่กระทำไปมีเจตนาอย่างไรและมีพยานหลักฐานใดบ้าง และขอให้กกต.พิจารณาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 วรรค 2 ว่าการใช้อำนาจรัฐต้องยึดหลักนิติธรรม

 

ต่อมากระทั่ง 14 ก.พ. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำร้องของกกต.ไว้พิจารณาวินิจฉัยตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (13) ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 มาตรา 92 แจ้งให้ผู้ร้องทราบ และยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าไม่ติดใจยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา จากนั้นกกต.ได้จัดทำคำคัดค้านและคำชี้แจงของ กกต.ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแก้ข้อกล่าวหาของพรรคทษช. โดยกกต.ยืนยันว่า การมีมติยื่นคำร้องยุบพรรคทษช.เป็นกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ตามที่มาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองกำหนด กกต.จึงไม่ต้องมีการต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไต่สวน

 

ล่าสุดวานนี้(27ก.พ.) มีแถลงการณ์จากศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติ (เรื่องพิจารณาที่ ๑/๒๕๖๒)

 

 


 

 

ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้ว เนื่องจากมีผู้เกี่ยวข้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหลายราย ศาลรัฐธรรมนูญจะได้พิจารณาสั่งในวันนัดพิจารณาต่อไป

 

ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงไม่ทำการไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๖๑ มาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง และกำหนดประเด็นที่ต้องพิจารณาวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันเดียวกัน เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา แจ้งวันเวลานัดอ่านคำวินิจฉัยดังกล่าวให้คู่กรณีทราบ

 

 

ขณะที่มีความเคลื่อนไหวหนึ่งที่น่าสนใจด้วยเช่นกัน นั่นคือมีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chulcherm Yugala โดยพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล หรือ ท่านใหม่ ซึ่งเมื่อโพสต์ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย รวมทั้งนายตระกูล วินิจนัยภาค อดีตอัยการสูงสุดด้วย

 

อย่าเลือกพรรค ที่ไม่เห็นคุณค่า

ของสถาบัน เท่ากับดูถูกคนทั้ง

แผ่นดิน

 

 

ตระกูล วินิจนัยภาค ตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกพรรคใด..ตั้งแต่ได้ฟังเพลง #หนักแผ่นดิน และ เพลง #รกแผ่นดิน...กระหม่อม

 

ตระกูล วินิจนัยภาค เกล้ากระหม่อมเป็นคนหนึ่ง...ที่จะไม่เลือกพรรคหรือคนใด..ที่..#ดึงฟ้าต่ำ. #ทำหินแตก #แยกแผ่นดิน โดยเฉพาะพวกดึงฟ้าต่ำ เพราะ “ฟ้า..เปรียบเสมือนสถาบันสูงสุดของชาติ ซึ่งเป็นที่สักการะของคนไทยทุกคน ที่ให้ความสุขความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า การดึงฟ้าหรือโหนฟ้า ทำให้ฟ้าต้องลงมาเกลือกกลั้วกับความขัดแย้งทางการเมืองก็ดี การจ้วงจาบกล่าวร้ายก็ดี หรือการปั้นแต่งเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ฟ้ามัวหมองก็ดี การทำตนเสมอฟ้าก็ดี ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมควรอย่างยิ่ง กระหม่อม

 

ตระกูล วินิจนัยภาค สรุป..คือ..ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าพยานหลักฐานเพียงพอแล้ว ไม่ต้องไต่สวน นัดลงมติเลยวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เวลา 13.30 น. และนัดอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีเวลา 15.00 น. ครับ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ม.จ.จุลเจิม ออกโรงซัด!เหลวไหล เลอะเทอะกันใหญ่บ้านเมือง

ม.จ.จุลเจิม เคลื่อนไหวหลังมีพระบรมราชโองการ พสกนิกรแซ่ซ้อง ทรงเจริญรอยตามพระราชบิดาในทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง

ชัดไหม? "ม.จ.จุลเจิม" ชี้ "ทษช." พิจารณาตัวด่วน เตรียมรับผลกรรม อาจโดนยุบพรรค?  
ม.จ.จุลเจิม โพสต์ล่าสุด ทหารเข้ามากู้ชาติ คุมอำนาจนักการเมืองทุนสามานย์ ปล้นชาติคุกคามสถาบัน

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : Chulcherm Yugala

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าวด่วน โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : ทษช.  ม.จ.จุลเจิม ยุคล  ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 

ติดตามข่าวอื่นๆ