พระมหากรุณาธิคุณยิ่ง! สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงเยี่ยมกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวแม่สาย

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงาน กปร. ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทรงเยี่ยมกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าว รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งพระองค์ได้เสด็จฯมายังหลายพื้นที่ หลายโครงการที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการเลี้ยงแพะที่อำเภอแม่จันด้วย จึงขอนำเรื่องราวพร้อมภาพในการทรงเยี่ยมและช่วยเหลือพสกนิกรในครั้งนี้มาเผยแพร่ต่อด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่ง

 

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ สำนักงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ กลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” บ้านสันบุญเรือง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย และศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน จังหวัดเชียงราย การนี้ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ #PRสำนักงานกปร

 

 

 

 

 


 

นอกจากนี้เฟซบุ๊ก สำนักงาน กปร. ยังได้เผยแพร่ข้อความพร้อมภาพในอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนี้

 

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และบ้านนางเสาร์คำ สามารถ ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย การนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. เฝ้า ฯ รับเสด็จ

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-พระเทพฯเสด็จพะเยา ผู้ว่าฯณรงค์ศักดิ์เฝ้าฯ สุดปลาบปลื้มพระราชทานรถให้โรงเรียนใช้โดยสาร

-พระเทพฯเสด็จอุทยานร.2 ท่ามกลางแดดบ่ายฉลองพระองค์เปียก แต่พระพักตร์ทรงยิ้มแย้มตลอดชั่วโมง

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงาน กปร

Cr : นายช่างภาพ สำนักงาน กปร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ข่าววันนี้ โดยสำนักข่าวทีนิวส์

HASTAG : สมเด็จพระเทพฯ  พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระเทพฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ