ผู้ว่าฯเรียกประชุมด่วน แก้ปัญหาฝุ่นจิ๋ว มิตรผลตั้งรางวัลนำจับเผาอ้อย 5 หมื่น เตรียมเครื่องบินเล็ก 4 ลำโปรยละอองน้ำช่วย

จากกรณีที่สภาพอากาศจังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562 เป็นต้นมา เต็มไปด้วยฝุ่นควันจากไฟป่า และการเผาอ้อย ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสีส้ม ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น 

เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์  2561  ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  เช่น  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  เกษตรและสหกรณ์จังหวัด   อัยการจังหวัด  ตัวแทนทหาร ตำรวจ  พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงงานน้ำตาลมิตรผล (มิตรภูหลวง) และโรงงานน้ำตาลขอนแก่น (เคเอสแอล)  ตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการขนส่งอ้อย

 

 

นายชัยวัฒน์กล่าว่า การประชุมครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในต่างจังหวัด มาเป็นแนวทางในการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งจังหวัดเลยได้เกิดปัญหาหมอกควันจากการเป่าอ้อย การเผาป่า ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกิน ส่งผลต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยเป็นอย่างมาก จึงได้เชิญทุกภาคส่วนเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยาว 
 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย ได้รายงานกระทบจากของฝุ่นละอองจะมีผลกระทบกับระบบทางเดินหายใจ ปอด ผลกระทบในระยะสั้น หรือระยะยาวอยู่ที่การได้รับฝุ่นละอองของแต่ละคน ระยะสั้นจะมีอาการะคายเคือง ระยะยาวจะก่อให้เกิดโรคมะเร็งเพราะมีสารก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีประชาชนเข้ารับการตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจตามโรงพยาบาล และรพ.สต.ในพื้นที่จังหวัดเลยค่อนข้างสูง สอดคล้องกับสภาพอากาศที่ตรวจพบปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในระดับสีส้ม

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้นำเสนอปัญหาการดับไฟป่าที่ยังมีอุปกรณ์และกำลังคนไม่เพียงพอ โดยเฉพาะถังดับน้ำแบบสะพาย  ยกตัวอย่างกรณีไฟไหม้ป่าภูสะนาว  หากมีอุปกรณ์ที่เพียงพอแล้ว ก็จะสามารถดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่านี้  ส่วนการเผาอ้อยนั้น ตัวแทนโรงงานน้ำตาลมิตรผลได้ชี้แจงว่า พยายามออกมาตรการและรณรงค์ให้เกษตรกรลดการเผาอ้อยให้มากที่สุด ลดปริมาณการรับซื้ออ้อยเผา  โดยตัดราคาลงตันละ 70 บาท  มีการทดลองนำเครื่องจักรเข้ามาสู่กระบวนการตัดอ้อย เช่น เครื่องตัดอ้อยสด  เครื่องสางใบ และเครื่องอัดใบอ้อยให้เป็นก้อนขาย  ซึ่งเครื่องตัดอ้อยนั้นมีราคาคันละ 13 ล้านบาท  นำเข้าจากต่างประเทศ เสียภาษีสูงถึง 100%  ขณะเดียวกันได้ตั้งรางวัลนำจับคนที่เผาอ้อย คดีละ 50,000 บาท ตั้งเป้าซื้ออ้อยสดได้ 100 % ภายใน 3 ปี  โดยเรียกร้องให้โรงงานน้ำตาลที่อยู่ใกล้เคียงกันต้องดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันจึงจะได้ผล ซึ่งได้ยกตัวอย่างโรงงานน้ำตาลมิตรผลที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำได้สำเร็จมาแล้ว

 

 

 


ด้านตัวแทนชาวไร่อ้อยได้ขอความเห็นใจจากที่ประชุมว่า มีความจำเป็นต้องเผา เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาปิดหีบ อีกเดือนครึ่ง  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ยินยอมตามข้อเรียกร้อง โดยระบุว่า “ไม่ให้เผาแล้ว คนเป็นมะเร็งกันทั้งจังหวัดเราจะทำอย่างไร” 

ในที่ประชุมได้สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกร บูรณาการร่วมกันในการดับไฟป่าและทำแนวกันไฟ ดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมาย ให้อำเภอประชุมเน้นย้ำและประชาสัมพันธ์ในทุกระดับ จัดตั้งชุดเฉพาะกิจ/ชุดเคลื่อนที่เร็วออกป้องปรามจับกุม จัดประกวดหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดการเผาอ้อย และจะนำความคิดเห็น ทั้งมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร (เครื่องตัดอ้อย) มาตรการลดต้นทุนการผลิต แก้ไขระเบียบการตัดราคาอ้อยไฟไหม้ เพื่อจูงใจด้านราคาให้กับเกษตรกร และอื่นๆ ที่มีการนำเสนอร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน โรงงานน้ำตาล และชาวไร่อ้อย เสนอต่อนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และรัฐบาล เพื่อการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้  ผู้แทนจากกอ.รมน.เลย ได้แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  2562  นี้  ทางโรงเรียนการบินกรุงเทพ จะนำเครื่องบินขนาดเล็กจำนวน 4 ลำ มาบินฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อลดปัญหาฝุ่นควันขนาดเล็กหรือ PM2.5 ด้วย

ขณะที่ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอเมืองเลย ประกอบด้วย อบต.เสี้ยว ,อบต.น้ำหมาน , ทต.นาอ้อ , ทต.นาโป่ง , อบต.น้ำสวย , อบต.เมือง , อบต.นาแขม , ทต.นาดินดำ , ทต.น้ำสวย , อบต.กกทอง , อบต.ชัยพฤกษ์, อบต.ศรีสองรัก , ทต.นาอาน  และอบต.กกดู่  ได้ประกาศเป็นเขตห้ามเผาแล้ว หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีความผิดก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ  ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข  พ.ศ.2535  จำคุก 2 เดือน  และปรับไม่เกิน 20,000 บาท.

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
ลำปางตั้งจุดตรวจจุดสกัดห้ามเข้าป่า หลังประกาศปิดป่าดอยพระบาทลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่ ส่วนค่าฝุ่นละอองยังเกินมาตรฐาน

เชียงใหม่ฝุ่นฟุ้ง ผู้ว่าฯสั่งเร่ง 25 อำเภอฉีดน้ำลดฝุ่นละอองโดยด่วน!   
อากาศนิ่ง ไม่มีลม ค่าฝุ่น PM2.5 ในกทม. และปริมณฑล สูงขึ้นหลายพื้นที่ตามคาด

ภาพ/ข่าว ภัทราวุธ  บุญประเสริฐ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เลย 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ(เก่ง)


HASTAG : ฝุ่นละออง  แก้ปัญหา  มลพิษ 

ติดตามข่าวอื่นๆ