จริงหรือไม่ ? ธรรมกายใช้เงินบาปขยายอาณาจักรบุญ "หมอมโน" เปิดหมดเปลือก สู้คดียึดทรัพย์ ให้ตกเป็นของแผ่นดิน (คลิป)

เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ มหารัตนวิหารคด พระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีศรัทธาร่วมอธิษฐานจิตปิดแผ่นทองกล่องอนุโมทนาบัตร ที่คณะศิษย์ฯ ได้ร่วมกันถวายฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของบุญทุกอาคารในเขต 2,000 ไร่ ก่อนที่จะได้น้อมนำประกอบพิธีรวมใจอธิษฐานจิตอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ บรรจุ 400 กล่อง ที่ผูกด้วยสายศีลมัดใจ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อทบทวนบุญ และแสดงให้เห็นว่าวัดพระธรรมกาย ไม่ใช่ของใคร
คนใดคนหนึ่ง


แต่เกิดขึ้นด้วยศรัทธาสาธุชนมหาศาลทั่วไทยทั่วโลกที่ได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจร่วมเป็นเจ้าของบุญสร้างศาสนสถานต่างๆ ขึ้นมา เพื่อให้เป็นบุญสถานไว้สั่งสมบุญสร้างบารมี และเป็นศูนย์กลางภารกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก สืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ ก่อนที่จะได้มอบกล่องที่บรรจุใบอนุโมทนาบัตรจำนวน 3 ล้านใบนี้ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการต่อสู้คดียึดทรัพย์ต่อไป


โดยเมื่อวานนี้ (10 ก.พ.) ประชาชนจำนวนมากนำอนุโมทนาบัตรที่ทำบุญกับวัดพระธรรมกาย จำนวน 3 ล้านใบ ประกอบพิธีอธิษฐานจิตต่อหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งการรวบรวมอนุโมทนาบัตรครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนาอันบริสุทธิ์ของประชาชนผู้บริจาคทรัพย์เพื่อสร้างศาสนสถาน เช่นอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง มหารัตนวิหารคด อาคารบุญรักษา และทุกอาคารในบริเวณพื้นที่ 2,000 ไร่และพื้นที่อื่นๆ ของวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน
 
สำหรับอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบถือเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากคือผู้บริจาคตัวจริง ไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ผู้แทนคณะศิษย์จะนำใบอนุโมทนาบัตรทั้งหมดที่ผ่านพิธีอธิษฐานจิตแล้วไปมอบเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาคดีที่ศาลแพ่งรัชดา
 
ทั้งนี้การรวบรวมใบอนุโมทนาบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนาบริสุทธิ์ในการบริจาคและการมีส่วนร่วมสร้างศาสนสถานในพื้นที่ 2,000 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ ของประชาชนเป็นจำนวนมากเท่านั้น ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการเมืองดังที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใด

เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้พร้อมใจกันมาร่วมถวายใบอนุโมทนาบัตร 3 ล้านใบ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของบุญ อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และอาคารอื่น

 

 

หากเราย้อนกลับไปดูข้อมูลเมื่อวันที่ 8 ต.ค.2561 คณะกรรมการธุรกรรม ในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่ง ที่ ย.206/2561 อายัด อาคารมหารัตนวิหารคด ตั้งอยู่บนที่ดินตามโฉนดเลขที่ 186,187,188 และ 189 เลขที่ดิน 7,8,9 และ 10 ตำบลคลองซอยที่ 2 ฝั่งตะวันออก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน มูลนิธิธรรมกาย มูลค่า 778,400,000 บาท หลังสอบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ที่นายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น และวัดธรรมกาย ได้รับไปจากการกระทำความผิด ผ่านเช็คจำนวน 27 ฉบับ รวมวงเงิน 1,458 ล้านบาท


สำหรับทรัพย์สินของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง เกือบทั้งหมดเป็นที่ดินและอาคาร ซึ่งก่อสร้างในนามโครงการต่างๆ กว่า 20 โครงการ ทั้งในพื้นที่ 2,000 ไร่ของวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี และในต่างจังหวัด รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาท โดยสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เงินลงทุนมากที่สุดคือ อาคาร 100 ปีคุณยายจันทร์ ขนนกยูง หรืออาคารลูกโลก ใช้งบประมาณก่อสร้างกว่า 5,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาคารจอดรถวัดพระธรรมกาย มูลค่าการก่อสร้างกว่า 2,600 ล้านบาท ตามด้วยโครงการเวิลด์พีซวัลเลย์เขาใหญ่ นครราชสีมา มูลค่าการลุงทุน 3 เฟส เป็นเงินกว่า 1,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบปัญหาการบุกรุกและใช้ที่ดินผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ มูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง เป็น 1 ใน 3 มูลนิธิของวัดพระธรรมกาย ซึ่งมียอดเงินบริจาคเข้ามูลนิธิมากที่สุดตลอด 13 ปี ตั้งแต่จดทะเบียนในปี 2547 มียอดบริจาคกว่า 1.4 หมื่นล้านบาท


ทั้งนี้ทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) จึงได้ทำการอายัดไว้ ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล หากศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน ก็อาจขายทอดตลาด แล้วนำเงินมาชดใช้ให้ผู้เสียหาย หรือให้ส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์


ศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ได้รวบรวมอนุโมทนาบัตรกว่า 3 ล้านใบ ยืนยันผู้บริจาคจำนวนมาก คือ 'ประชาชนผู้บริสุทธิ์' ไม่ใช่ทรัพย์ที่ได้มาจากการทุจริต เตรียมนำใบอนุโมทนาบัตร ซึ่งผ่าน 'พิธีอธิษฐานจิต' มอบให้ศาลแพ่งรัชดา 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง   
ถอยหนึ่งก้าวเพื่อกระโดดไปข้างหน้า!! น่าสนใจ"ปราชญ์ สามสี"วิเคราะห์ กรณี ธรรมกาย ยังไม่จบง่ายๆ หลังจากนี้จะเป็นการ"ทำหมัน" และ "ฆ่าเชื้อ"!!

เผด็จศึกหรือไม่!?!? พล.ท. สรรเสริญ บอกชัด ธรรมกายเตรียมทุกอย่างคืบหน้า(มีคลิป)
ธรรมกาย ออกแถลงปัดอีกแล้ว ใครเอาเงินบริจาควัดไปเล่นหุ้น ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด!!!(รายละเอียด   
ธรรมกายอ่วมอีก ปปง.สั่งอายัด "อาคารบุญรักษา-ที่ดินบรรพจน์" เหตุทุจริตสหกรณ์คลองจั่นพ่นพิษ (รายละเอียด)


ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงพฤติกรรมการทำบุญล่าสุดของวัดพระธรรมกายในตอนนี้ ยังมีความเป็นพุทธอยู่หรือไม่ หรือเป็นเพียงแค่การหลอกลวง วันนี้เรามีการสัมภาษณ์พิเศษกับทาง นพ.มโน  เลาหวณิช  ขณะเดียวกัน ยังได้พูดถึงการยึดทรัพย์มูลนิธิทั้งหมดของวัดพระธรรมกายให้ตกเป็นของแผ่นดิน รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันในคลิป

 

 

คลิปสัมภาษณ์พิเศษกับทาง นพ.มโน เลาหวณิช

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์


HASTAG : พิธีอธิษฐานจิต  หมอมโน  ยึดทรัพย์  นายแพทย์มโน เลาหวณิช  ทำบุญ  วัดธรรมกาย  ธรรมกาย 

ติดตามข่าวอื่นๆ