บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ !! ลงพื้นที่สำรวจ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ สำรวจ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บ่อน้ำพระฤาษี บ่อน้ำวัดพระหลวง บ่อน้ำลำน้ำแม่คำมี บ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม เพื่อเตรียมการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าพิธีทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้

ที่จังหวัดแพร่  นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  พร้อมด้วย พันเอกชินทัศ  หมวกละมัย รอง ผอ.รมน.จังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 4 แห่ง ของจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย บ่อน้ำพระฤาษี อำเภอวังชิ้น, บ่อน้ำวัดพระหลวง อำเภอสูงเม่น,  บ่อน้ำลำน้ำแม่คำมี และบ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม อำเภอเมืองแพร่  เพื่อเตรียมการประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เข้าพิธีทำน้ำอภิเษก ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นี้

 

 

 

 

 

 

โดย บ่อน้ำพระฤาษี ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สิน หมู่ 6 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น มีน้ำไหลออกมาจากซอกหินผาตลอดทั้งปี มีลักษณะเย็น ใสสะอาด  แห่งที่ 2 บ่อน้ำวัดพระหลวง ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น เป็นบ่อน้ำที่เคยนำมาประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ในงานพระราชพิธี แห่งที่ 3 บ่อน้ำลำน้ำแม่คำมี บ้านวังช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ เป็นบ่อน้ำที่เคยทำพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 และบ่อน้ำวัดบ้านนันทาราม ตั้งอยู่ที่วัดบ้านนันทาราม หมู่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ มีความสำคัญคือเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

 

สำรวจ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 4 แห่ง ได้มอบหมายให้ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ดำเนินการปรับปรุงบูรณะแหล่งน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใสสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบให้เหมาะสม เพื่อเตรียมการพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้

 

 

 

กัญญสร ถิ่นทิพย์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์จังหวัดแพร่

 

สำรวจ 4 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ นำประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กัญญสร ถิ่นทิพย์ติดตามข่าวอื่นๆ