เตือนภัย! ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แพร่ สูงอันดับ 1 ของประเทศ คุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป

จังหวัดแพร่บรรยากาศทั่วไปพบว่ามีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 แขวนลอยอยู่ในอากาศประสบกับปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานมาหลายวันจากสภาพอากาศที่ไม่สดใสในระยะนี้ เนื่องจากมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศมากเกินไป และในพื้นที่จังหวัดแพร่จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของเครื่องตรวจวัดที่ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่

 

 

 

 

พบว่ามีปริมาณ PM 2.5 เกิดกว่ามาตรฐานมาหลายวันคือมากกว่า 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศ เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ล่าสุด เมื่อเวลา 15.00 น. ของวันที่  11  กุมภาพนธ์ 2562 จุดตรวจวัดที่ ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ค่ายpm 2.5 วัดได้ ที่  105 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่าpm  10 อยู่ที่  131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  ค่า AQI อยู่ที่ 215  เกรณ์สีคุณภาพมีผลกระทบ 

 

 

 

 

เตือนภัย !! ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แพร่ สูง อันดับ 1 ของประเทศ คุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป

ซึ่งถึงว่าเป็นอันดับ 1 ของประเทศที่มีสภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่นไอหายใจลำบาก  ระคายเคืองตาควรลดระยะการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น กลุ่มเสี่ยง ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบแน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้  อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ ทางด้านของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเริ่มให้บุตรหลานสวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองกันมากขึ้น

 

 

 

 

กัญญสร ถิ่นทิพย์ ผู้สื่อข่าวทีนิวส์จังหวัดแพร่ 

 

เตือนภัย !! ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 แพร่ สูง อันดับ 1 ของประเทศ คุณภาพอากาศส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป เตือนภัย !! ค่าฝุ่นละอองขนาดเล

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กัญญสร ถิ่นทิพย์ติดตามข่าวอื่นๆ