ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ!ต่อไปนี้จะถ่ายรูป ถ่ายพรีเวดดิ้ง ในอุทยานแห่งชาติ ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าแล้ว(รายละเอียด)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ในเพจ ทีมพญาเสือ โพสต์ข้อความระบุว่า ด่วน...ใหม่ ........ชัดเจน...ต่อไปนี้.....จะถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ pre wedding ในอุทยานแห่งชาติ ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าแล้ว

 

เพียงแต่เมื่อท่านเข้าไปถึงอุทยานแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งขออนุญาต เมื่อเจ้าหน้าที่อนุญาต ท่านสามารถลงมือถ่ายได้เลย ครับ
 

 

 


ก่อนหน้านี้ต้องมีการส่งเอสาร รายละเอียดการขออนุญาตใช้สถานที่และที่พักของสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่ากรุณายื่นหนังสือขออนุญาตให้ถึงเจ้าหน้าที่ก่อน 5 วันทําการ การขออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
เอกสารประกอบการขออนุญาต มีขั้นตอนดังนี้
บุคคลทั่วไป
1. หนังสือขออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ตามแบบฟอร์มที่กําหนด)
2. สําเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต และผู้ร่วมคณะทุกคน
3. เบอร์โทรศัพท์พร้อมรายชื่อผู้ติดต่อ อย่างน้อย 2 เบอร์โทร
4. สําเนาทะเบียนรถทุกคัน (กรณีเข้าทุ่งใหญ่ฯ หน้ายางกว้างไม่เกิน 10.5 นิ้ว สูงไม่เกิน 32.5 นิ้ว)
สถานศึกษา หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานราชการ ฯลฯ
1. หนังสือขออนุญาตให้เข้าพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า / เขตห้ามล่าสัตว์ป่า (หนังสือราชการ)
- เรียนผู้อํานวยการสํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
- ระบุสถานที่
- ระบุวันเวลา
- ระบุจํานวนคน
- แจ้งวัตถุประสงค์
2. กําหนดการ หรือโครงการ
3. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน พร้อมรายชื่อ อย่างน้อย 2 เบอร์โทร

 


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง  
-ศูนย์กู้ภัยและมวลชนสัมพันธ์ ภาคตะวันตก สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เปิดโครงการฝึกอบรม เครือข่ายประชารัฐอาสาสมัครกู้ภัยอุทยานฯ

-ยังคงเฝ้าระวัง..ไม่ลดละ !! กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช นำเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจ และติดตามตัวช้างป่า "สีดอแดง"

-“เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือ” กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ลุยทวงคืนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-เกาะเสม็ด จ.ระยอง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : ถ่ายพรีเวดดิ้ง  กรมอุทยานแห่งชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ