กรมบัญชีกลางปรับใหม่บัตรสวัสดิการรัฐ ใช้ไม่หมดออมเก็บได้

เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจและติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยล่าสุด นางญาณี แสงศรีจันทร์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 กรมบัญชีกลางจะเริ่มปรับการเติมเงินรายเดือนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในส่วนของกระเป๋าวงเงินสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ (200/300 บาทต่อเดือน) โดยจะแบ่งไปเติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ วงเงิน 200 บาท/คน/เดือน จะเติมให้ในกระเป๋าวงเงิน 100 บาท และกระเป๋า e-Money 100 บาท และวงเงิน 300 บาท/คน/เดือน จะเติมให้ในกระเป๋าวงเงิน 100 บาท และกระเป๋า e-Money 200 บาท เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ซึ่งในส่วนของกระเป๋า e-Money

 

ผู้มีสิทธิสามารถสะสมเงินไว้ใช้จ่ายเมื่อจำเป็น สะสมไว้เป็นเงินออมในบัตร หรือนำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่รับชำระเงินผ่านเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีซี) และโมบาย แอปพลิเคชัน ถุงเงินประชารัฐ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมมาตรการชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อรับเงินคืน 5% รวมทั้งเงินออม 1% โดยสังเกตสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ “จ่ายด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money PromptCard)” ได้อีกด้วย

 

“ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2562 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีบัตรทุกราย จะลดลงเหลือ 100 บาทต่อเดือน แต่เงินในกระเป๋าเงิน e-Money จะเพิ่มขึ้น 100/200 บาทต่อเดือนแทน เมื่อรวมทั้ง 2 ส่วนแล้ว ผู้มีบัตรยังคงได้รับวงเงินรวมตามสิทธิเดิม” 

 


ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยจะลดวงเงินซื้อสินค้าผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐจากเดือนละ 300 บาท เหลือ 100 บาท และจะนำส่วนที่เหลืออีก 200 บาท โอนเข้า E-Money ให้กดใช้เป็นเงินสดแทน 

 

ผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จากเดิมวงเงิน 200 บาท ในการซื้อสินค้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ จะเหลือ 100 บาท ส่วนอีก 100 บาท จะโอนเข้า E-Money เพื่อให้กดเงินสดได้

 

มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพนั้นจะโอนเงินเข้า E-Money เพื่อใช้กดเงินสดได้ทุกวันที่ 2 ของเดือน โดยจะเริ่มในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2562 รวม 6 เดือน โดยแบ่งเป็นดังนี้

 

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเพิ่มเดือนละ 200 บาท

 

ผู้รายได้เกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รับเพิ่มเดือนละ 100 บาท ซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ผู้ถือบัตรฯที่เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า เนื่องจากมีการทบยอดจากเดือนมกราคมไปด้วย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.ปลดล็อคบัตรสวัสดิการรัฐ กดเงินสดได้แล้ว แต่มีเงื่อนไข-กรอบเวลา

1 ก.พ.62 "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ปรับวงเงิน โอนเข้า E-Money กดเงินสดได้มากกว่าเดิม

นายอำเภอแม่สะเรียงลงพื้นที่ "มอบบัตรคนจน" ให้กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยง เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นิตติยา บุญตาวัน


HASTAG : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน  ออมเงิน 

ติดตามข่าวอื่นๆ