คุณภาพอากาศกทม. ค่ามาตรฐาน USEPA เเตะอันดับ 3 ของโลก พร้อมประกาศเป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญ!

ถือเป็นปัญหาระดับประเทศไปเเล้วกับกรณี สถานการณ์คุณภาพอากาศ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ระบุว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยตรวจพบสารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ค่าฝุ่นพิษ PM2.5 พุ่งปรี๊ด หนักสุดริมถ.พระราม2 พุ่ง 141 คาดบ่ายนี้สูงขึ้นอีก ลากยาวถึง 4 ก.พ.
 

ไม่นานมานี้ Greenpeace Thailand เผยภาพจากเว็บไซด์ airvisual จัดอันดับ Ranking ค่าฝุ่น PM 2.5 ตอนนี้ประเทศไทยขึ้นมาที่อันดับ 3 จากอันดับ 8 เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา (ผลอัปเดทเมื่อเวลา 19.03 )

 

 

 

 


โดยขณะนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่า   กทม. ประกาศเป็นเขตควบคุมเหตุรำคาญ แก้วิกฤติฝุ่น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ โดยมีเนื้อหาว่า ด้วยสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ก่อให้เกิดเหตุรำคาญเป็นบริเวณกว้างและเกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน จึงอาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2561 เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกประกาศ ไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้กรุงเทพมหานครได้กำหนดแหล่งที่ก่อเหตุรำคาญ

2. ให้แหล่งกำเนิดดังต่อไปนี้ เป็นแหล่งก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ ตาม ข้อ 1

2.1 รถยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐาน

2.2 การเผาในที่โล่งได้แก่ การเผาหญ้า เผาตอซังข้าว และเผาขยะ

2.3 กิจกรรมการก่อสร้าง ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาทางมลพิษทางอากาศ

3. ให้ผู้ก่อเหตรำคาญตามข้อ 2 ปฎิบัตตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการป้องกันและระงับเหตุรำคาญ ดังนี้

3.1 ห้ามไม่ให้นำรถเครื่องยนต์ดีเซลที่มีค่าควันดำเกินมาตรฐานมาวิ่งใช้งานบนท้องถนน

3.2 ห้ามเผาในที่โล่งทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

3.3 ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด

1)มาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2)มาตรการที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคา หรือรื้อถอนอาคาร

3)มาตรการฉีดพ่นหมอกน้ำในอากาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

4. ให้หน่วยงานที่กำกับดูแลแหล่งก่อเหตุรำคาญ ตามข้อ 2 รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายใน 7 วัน

5. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

6 ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่สำนักงานเขต และบริเวณที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญและเมื่อได้แจ้งให้ผู้ก่อเหตุรำคาญรับทราบแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2562

 

 

ขอขอบคุณ Greenpeace Thailand  หนังสือพิมพ์ใต้สันติสุข

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯอัศวิน ประกาศกทม.เขตควบคุมฝุ่นมลพิษ สั่ง437โรงเรียนหยุดเรียนเริ่มเที่ยงนี้ ก.ศึกษาฯขยายปิดอาชีวะ มหาลัยด้วย(คลิป)

"บิ๊กตู่"เสียงเข้มปราบฝุ่น PM 2.5 ออกคำสั่งให้กอ.รมน.ลุยสอบโรงงาน ปิดทันทีเจอควันพิษ ลุยจับรถควันดำ ลั่นอย่าให้ถึงขั้นวิ่งวันคู่ วันคี่

ประกาศกทม.เขตควบคุมมลพิษ เข้มกิจกรรมก่อฝุ่นละออง ฝ่าฝืนอะไรบ้าง โดนโทษจำคุก-ปรับเงิน


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วรรณิดา อักษรเพ็ชร


HASTAG : มลพิษฝุ่น PM2.5  ฝุ่นละอองเป็นพิษ  มลพิษทางอากาศลดลง  วิกฤติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ