กกต. เผยตัวอย่าง "บัตรเลือกตั้ง" แนะประชาชนทำความเข้าใจ มีบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียวส่งผล 3 อย่าง


วันนี้ 29 ม.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต เพื่อเตรียมพร้อมมอบความรู้แก่ประชาชน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 มี.ค. 2562 จำนวนกว่า 52 ล้านคน พร้อมอธิบายขั้นตอนการไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งที่จะมีขึ้น ว่า เมื่อผู้ใช้สิทธิ์แสดงตนต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเข้าไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว จะได้รับ บัตรเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 ใบ


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
-Update : ไทม์ไลน์เลือกตั้ง วันหย่อนบัตร 24 มีนาคม 62

 


โดยบัตรจะมีรายละเอียด 2 ด้าน คือ ด้านหน้า มุมขาวระบุ ข้อความ "บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง" มุมซ้ายระบุ "คำเตือน" ใจความว่า ห้ามมิให้ นำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง หรือจงใจทำเครื่องหมายเพื่อเป็นที่สังเกต ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ห้ามนำบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่า ลงคะแนนหรือลงคะแนนไม่เลือกผู้สมัครใด และต้องนำบัตรเลือกตั้งหย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเอง หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

ส่วนด้านในของบัตรเลือกตั้ง จะมีเนื้อหาข้อมูลที่สำคัญ คือ "หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ภาพเครื่องหมายพรรคการเมือง และชื่อพรรคการเมือง" เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตัดสินใจทำเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ไม่เกินหนึ่งหมายเลข ถ้าไม่ประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครใดเลย ให้ทำเครื่องหมาย X ใน "ช่องไม่เลือกผู้สมัครใด" ที่มุมด้านขวาล่าง


ทั้งนี้ กกต.ยังได้เน้นย้ำต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนอีกครั้งว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ ใช้บัตรใบเดียว กาเบอร์เดียวจะได้ผล 3 ประการ คือ 

1.นำไปคิดคะแนน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 
2.นำคะแนนของผู้สมัคร ส.ส. ทุกคนทุกเขตเลือกตั้งของทุกพรรคการเมือง มาคำนวณหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ของแต่ละพรรคการเมือง
3.พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. ไม่น้อยกว่า 25 คน จะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกชัย เรืองฉาย


HASTAG : ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง  บัตรเลือกตั้ง  การเมือง  กกต. 

ติดตามข่าวอื่นๆ