ราชกิจจาฯ ออกประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาประจำศาลชั้นต้น162 ราย

วันนี้ (28/01/2562) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง “แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ” มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 162 ราย


 

อ่านรายชื่อทั้งหมด คลิก 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี


HASTAG : ราชกิจจานุเบกษา 

ติดตามข่าวอื่นๆ