"ผอ.กกต.กรุงเทพฯ" เผย พร้อมจัดเลือกตั้งเสมอ พรุ่งนี้ เตรียมอบรม กกต.เขต-ผอ.กต.เขต ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ มั่นใจคนสมัครเยอะแน่!

ณ เวลานี้ สถานการณ์ทางการเมืองเริ่มคึกคักและเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ หลักจากที่เมื่อวันที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา พระราชกฤษฎีกาประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปพ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อแต่นี้ก็เดินหน้าในการเลือกตั้ง ตามกลไลและทิศทางต่อจากนี้แล้วหากดูตามเงื่อนของเวลา จะมีการจัดเลือกตั้งในกรอบ 150 วัน หลังพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ 

 


  
 

ทั้งนี้ มีผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง62 ออกมาให้ได้เห็นและตัดสินใจกันง่ายมากขึ้น อาทิ “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “การหาเสียงกับการเลือกตั้ง 2562” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2562 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง 2562
 

จากการสำรวจสรุปพอสังเขปได้ดังนี้ ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ  42.32 คิดว่านโยบายของพรรคการเมืองมีผลต่อการตัดสินใจ  แต่ ไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ได้จริง   ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับการซื้อ – ขายเสียง ช่วงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.16 ระบุว่า มีแน่นอน 
และหลังจากไม่มีการเลือกตั้งมา 5 ปี  ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.64 มีความกระตือรือร้นที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้  ท้ายที่สุด ประชาชน ร้อยละ 30.32 อยากได้ส.ส.เข้าถึงประชาชน เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

 

นอกจากนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,132 คน ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2562 หัวข้อ “การเปิดตัวหาเสียงของพรรคการเมืองไทย ณ วันนี้” ภายหลังจากที่ คสช. มีคำสั่งปลดล็อคให้ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ส่งผลให้หลายพรรคการเมืองลงพื้นที่ ออกเดินสายหาเสียง เปิดตัวผู้สมัครและทำกิจกรรมทางการเมืองกันอย่างคึกคัก เพื่อที่จะให้การเลือกตั้ง การหาเสียงเป็นที่ถูกใจของประชาชน จากการสำรวจสรุปพอสังเขปได้ดังนี้
  


ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.72% คิดว่าการเปิดตัวหาเสียงของพรรคฯ ทำให้บรรยากาศทางการเมืองดีขึ้น และทำให้ได้รู้ถึงนโยบายของในแต่ละพรรคฯ และนโยบายของแต่ละพรรค ต้องทำได้จริง  ไม่โอ้อวด หรือ พูดเกินจริง ...

 

 

 

ในขณะเดียวกัน ทางด้านของ "น.ส.วิชชุดา เมฆานุวงศ์" ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ กรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง ว่า ทาง กกต.กทม. มีความพร้อมในทุกๆ ด้านอย่างเต็มที่ ในการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง โดยในวันที่ 28 มกราคม ก็จะมีการจัดอบรมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ของกรุงเทพมหานคร (กทม.)

 

 

 

 

 

เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และรับทราบ บทบาท อำนาจ หน้าที่ และอำนาจตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเราจะมีคู่มือการปฏิบัติงานให้ด้วย ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมไปถ่ายทอดต่อให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป  ส่วนการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถมาแจ้งวิธีการ รายละเอียด ช่องทาง ระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบได้เลย รวมทั้งผู้ช่วยหาเสียง หากอยากให้บุคคลใดออกไปช่วยหาเสียงก็มาแจ้งข้อมูลกับสำนักงาน กกต. จังหวัดได้เช่นกัน 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา


HASTAG : เลือกตั้ง62  นโยบายหาเสียง  ดุสิตโพล  นิด้าโพล  ผลสำรวจความคิดเห็น 

ติดตามข่าวอื่นๆ