ก.ศึกษาฯประกาศวันสอบ GAT/PAT แล้ว หลังชัดเจนเรื่องกำหนดเลือกตั้ง

จากกรณีที่มีการเลื่อนการจัดสอบแกต/แพต ออกไปเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 2562 ดังนั้นทางโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นม. 6 จะต้องจัดการเรียนการสอน และสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.2562 ก่อนที่นักเรียนจะต้องสอบแกต/แพต เนื่องจากทางกระทรวงศึกษาธิการเกรงว่าวันสอบจะไปชนกับวันเลือกตั้งพอดีในปี 62 นี้ 
 

ล่าสุด ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังประชุมร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ว่า ได้มีการหารือถึงประเด็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ในวันที่ 24 มีนาคม 62 อย่างเป็นทางการ ซึ่งที่ประชุมมีมติว่า การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และ การทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 62 จะกลับมาสอบตามกำหนดการเดิมคือ  วันที่ 23-26 ก.พ. 62 เหมือนเดิม โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะออกประกาศกระทรวง เรื่อง ปฎิทินการสอบแกตแพต ภายในวันนี้ (24 มกราคม 62)


รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลว่าเมื่อกลับมาสอบตามกำหนดวันเดิมจะทำให้มีปัญหาต่างๆ เช่น สนามสอบ ครูผู้ควบคุมการสอบ การสอบวิชารักษาดินแดน (ร.ด.) สอบเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้น ขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องกังวล เพราะได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ไปบริหารจัดการกับปัญหาดังกล่าวแล้ว  

 

นอกจากนี้ สทศ.จะเร่งประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป อย่างไรก็ตามเชื่อว่าการเลื่อนวันสอบแกตแพตมากำหนดเดิมจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน เนื่องจากเด็กได้มีเวลาเตรียมตัวอ่านหนังสือเพิ่มเติมอีก 1 สัปดาห์


ทั้งนี้ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว เนื่องจาก รมว.ศธ.ติดภาระกิจปฎิบัติราชการที่ต่างประเทศ โดย รมว.ศธ.มอบหมายให้ผมดำเนินการเรื่องนี้และบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆ ให้เรียบร้อย รวมถึงสนามสอบและผู้คุมสอบ เพราะเป็นประเด็นสำคัญที่ครั้งแรกเมื่อเราเลื่อนการสอบออกไปเป็นวันที่ 16-19 ก.พ. 62 ทำให้สนามสอบที่เป็นโรงเรียนอาจไปรับกิจกรรมอื่นแทนแล้ว รวมถึงครูผู้คุมสอบก็อาจไปทำกิจกรรมอย่างอื่น ดังนั้นจึงขอให้ สพฐ.และ สช.ประสานและบริหารจัดการให้เรียบร้อย ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไร


หลายคนคงยังสงสัยว่า GAT และ PAT คืออะไร แล้วจะสอบไปทำไม? GAT คือ การวัดความถนัดทั่วไป แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 

Part ภาษาไทย หรือที่เราเรียกว่าพาร์ทเชื่อมโยง หรือ GAT เชื่อมโยงกัน จะวัดเรื่องความสามารในการอ่านวิเคราะห์ การเขียน และการแก้โจทย์ปัญหา
Part ภาษาอังกฤษ ก็วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทั่วไป Speaking  /Conversation/Vocabulary/Structure and Writing/Reading Comprehension รวมกันสองพาร์ทนี้ 300 คะแนน

 


ส่วน PAT คือ วิชาสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ แบ่งออกเป็นหลายวิชา และวัดศักยภาพตามกลุ่มวิชาชีพ คือ
PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกเป็นหลายภาษา ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาอาหรับ และภาษาบาลี

 


บุคคลที่สามารถสอบได้และระยะเวลาของคะแนน
สำหรับการสอบ GAT/PAT นั้น นักเรียน ม.6 เด็กซิ่ว และ สายอาชีพ สามารถสอบได้ทั้งหมด อายุของคะแนนสอบ GAT/PAT อยู่ได้ 2 ปี นั่นหมายความว่า ถ้านักเรียน ม.6 ปีนี้ อยากซิ่วในปีหน้า คะแนนของปีนี้ก็ยังใช้ได้ แต่ต้องระวัง เพราะในรับตรงบางคณะ จะกำหนดไว้ว่าใช้คะแนนรอบไหนได้บ้าง เพราะฉะนั้น ทุกอย่างคือ ต้องดูรายละเอียดให้ชัดเจนถี่ถ้วน

 


อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางให้น้องๆ ม.6 เลือกสมัครสอบ GAT/PAT ได้ครบถ้วน ซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย จะใช้รูปแบบใดบ้าง ดังนั้นต้องไม่ลืมเช็คจากประกาศรับสมัครของแต่ละมหาวิยาลัยอีกครั้งจะได้ไม่พลาด และน้องๆ ต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวเรื่อยๆ จากทาง สทศ. ด้วยนะจ๊ะเพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุลาลีวัลย์ หงษ์เวียงจันทร์


HASTAG : สอบ gatpat  เตรียมตัว  นักเรียน 

ติดตามข่าวอื่นๆ