ตั้งใจเรียนดีกว่าไหม! "หมอธี" รมว.ศธ. เตือนสติ นศ.คนอยากเลือกตั้ง แสดงออกได้แต่ใกล้สอบแล้ว แนะ ต้องอยู่ในกรอบ

สืบเนื่องจากกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดยบุคคลที่ตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาล คสช. อาทิ นายสรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ที่ประกาศว่าจะยกระดับการชุมนุมในวันที่ 19 ม.ค. 2562 ต่อกรณีดังกล่าวพบว่าจนถึงตอนนี้มีองค์การไม่เป็นทางการ ที่เห็นพ้องกับกลุ่มเคลื่อนไหวดังกล่าวออกมาแถลงแสดงจุดยืนและเรียกร้องให้รัฐบาลจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว เริ่มที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ร่วม เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีการ "เลื่อนเลือกตั้ง" สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุความว่า

"นับแต่ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 61 เป็นต้นมา คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้วันที่ 24 ก.พ. เป็นวันเลือกตั้ง ส.ส.ซึ่งต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่ 3 ม.ค. ว่ามีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้ง ส.ส. นั้น สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในฐานะผู้แทนของนักศึกษาซึ่งได้ติดตาม และสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ขอแสดงความกังวลต่อการกระทำดังกล่าวโดยมองว่าการกระทำดังกล่าวขัดขวางการก่อให้เกิดขึ้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามแผนเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ 24 ก.พ.นี้ โดยเร็ว สุดท้ายนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด" พร้อมทิ้งท้ายว่า "เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน"
 

ขณะที่ทาง สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกมารับลูกแสดงจุดยืนไปในทิศทางเดียวกัน ออกแถลงการณ์ เรื่อง การแสดงจุดยืนต่อกรณีอาจเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ความว่า 

"นับแต่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่  11 ธ.ค.2561 บัญญัติให้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 150 วัน โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะรัฐมนตรีได้แสดงเจตนาต่อสาธารณชนในห้วงเวลาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 ก.พ.2562 ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ทว่าต่อมารัฐบาลได้เปิดเผยต่อสาธารณชนภายหลังการมีประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งใน วันที่ 3 ม.ค. 2562  ว่าอาจมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้น

สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรเพื่อนักศึกษา ได้พิจารณาแล้วว่าการเลือกตั้งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของพลเมืองในราชณาจักรไทย ซึ่งนักศึกษาถือว่าเป็นพลเมืองที่ได้รับสิทธิการเลือกตั้งตามกฎหมาย ความไม่ชัดเจนของวันเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งออกไปนั้น ย่อมกระทบต่อสิทธิของนักศึกษาโดยตรง ทั้งยังทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดจนนานาประเทศ ในการนี้เราจึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง และรัฐบาลดำรงคงไว้ซึ่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี พร้อมทั้งยึดมั่นถือมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยการคืนอำนาจสู่ประชาชนผ่านการจัดการเลือกตั้งตามเดิมที่ได้ประกาศไว้คือวันที่ 24 ก.พ.2562

สุดท้ายนี้ สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงจุดยืนสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นระบอบที่ประกันสิทธิ และเสรีภาพของประชาชน โดยคาดหวังให้ประเทศไทยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด"


สะท้อนอย่างชัดเจนว่ามีการพยายามเคลื่อนไหวและแสดงออกถึงความตื่นตัวทางการเมืองในกลุ่มนักศึกษา ด้วยต้องการมีบทบาทต่อสถานการณ์การเมืองที่สุ่มเสี่ยงจะนำมาซึ่งความขัดแย้งอันรุนแรง อย่างไรก็ตามล่าสุด 18 ม.ค. 2562 นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทย ไม่เพียงแต่ ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.เชียงใหม่เท่านั้น แต่รวมถึงทั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สกลนคร แสดงกิจกรรมรณรงค์และออกแถลงการณ์แสดงจุดยืน "ไม่เลื่อนเลือกตั้ง"ว่า คงไม่ฝากอะไรเป็นพิเศษ เพราะพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ออกมาพูดชัดเจนแล้วว่า แสดงออกได้แต่อย่าล้ำเส้น

โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่า "ผมไม่มีอะไรจะฝากเป็นพิเศษ แต่อยากให้กำลังใจนิสิต นักศึกษาว่าช่วงนี้ใกล้สอบแล้ว อยากให้ตั้งใจเรียนหนังสือ ส่วนการแสดงความคิดทางการเมือง ทำได้ แต่ทุกอย่างอยู่ในกรอบ และที่ผ่านมาเท่าที่ดู นักศึกษาไม่ได้แสดงออกอะไรมาก และฝ่ายความมั่นคงก็ได้ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้ว อยากย้ำว่าอย่าเป็นการเคลื่อนไหวผิดกฎหมาย" 

ส่วนการเลื่อนสอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือ GAT และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น ว่า คงต้องรอความชัดเจนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งหากกำหนดวันและประกาศออกมาเมื่อใด ทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็พร้อมดำเนินการเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อไป


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกชัย เรืองฉาย


HASTAG : เลื่อนเลือกตั้ง  การเมือง  จ่านิว  เลือกตั้ง 

ติดตามข่าวอื่นๆ