สมเด็จพระเทพฯ ทรงสาธิตประกอบอาหาร เเก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเเม่บ้านเกษตรกร จังหวัดสงขลา

ถือเป็นภาพที่ประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อ วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 16.13 น.ที่ผ่านมา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านพระพุทธ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เเละโอกาสนี้ ทรงสาธิตประกอบอาหาร แกงเขียวหวานไก่ และน้ำพริกกะปิเทพา
 

 

(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง มงคลชีวิตยิ่ง...สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพรตรุษจีน 2562 ผ่านลายพระหัตถ์ "ไห้ จู ก่ง ฝู" #ขอทรงพระเจริญ )
(อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง พระเทพฯ พระมัชฌิมาพันพลาสเตอร์ยา ยังทรงเสด็จฯเกี่ยวข้าวแปลงสาธิต ปลูกพันธุ์ข้าวพิเศษเพื่อผู้ป่วย)

นำมาซึ่งความปลื้มปิติเเก่ประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดย ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน พ.ศ. 2498) เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นสมเด็จพระขนิษฐภคินีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงพระองค์แรกที่ได้รับสถาปนาพระอิสริยยศที่ "สยามบรมราชกุมารี" พระองค์มีพระปรีชาสามารถในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านอักษรศาสตร์และดนตรีไทย ซึ่งพระองค์ได้นำมาใช้ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และให้การอุปถัมภ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศ จากพระราชกรณียกิจในด้านศิลปวัฒนธรรมนี้ พระองค์จึงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญาว่า “เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย” และ “วิศิษฏศิลปิน”นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม โดยทรงมีโครงการในพระราชดำริส่วนพระองค์หลายหลากโครงการ ซึ่งโครงการในระยะเริ่มต้นนั้น มุ่งเน้นทางด้านการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในท้องถิ่นทุรกันดาร และพัฒนามาสู่การให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาราษฎร 


 

 

 

ขอขอบคุณ  เรารัก สมเด็จพระเทพฯ , วิกิพีเดีย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วรรณิดา อักษรเพ็ชร


HASTAG : ราชวงศ์จักรี  สมเด็จพระเทพฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ภาคใต้  สงขลา 

ติดตามข่าวอื่นๆ