ราชกิจจาฯประกาศให้ พล.ร.ท.กล้าหาญ อดีตรองผบ.นาวิกฯ-รีคอน เป็นหน.สำนักงานฯหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ได้ออกเผยแพร่ประกาศให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.๒๕๖๐

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน ๒ นาย ดังนี้


 

.พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหาร ปฏิบัติการพิเศษในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือเอก) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๒) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเรือโท)

 

๒.พลโท ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำ สำนักงาน ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท) เป็น หัวหน้าสำนักงานรองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลโท)

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

นอกจากนี้วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง ได้โพสต์ข้อความลงในทวิตเตอร์ Deep Blue Sea @WassanaNanuam ถึงการโปรดเกล้าฯ พล.ร.ท.กล้าหาญ หรือ บิ๊กเบรฟ ด้วยว่า

 

 “ร.10” โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง “บิ๊กเบรฟ” นายพล Recon นาวิกโยธิน สุดแกร่ง เป็น”หัวหน้าสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

 

ทั้งนี้ บิ๊กเบรฟ พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี อดีตรองผบ.นย. และอดีตผช.ทูตทหารเรือประจำกรุงพนมเปญ กัมพูชา เป็นนายทหาร ที่มีความแข็งแรง ระเบียบวินัย เป๊ะ และรักการต่อยมวยไทย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ประกาศราชกิจจาฯ!"4 รัฐมนตรี"ลาออกจากตำแหน่ง(รายละเอียด)
- ราชกิจจาฯ ออกประกาศแต่งตั้ง ข้าราชการตุลาการ ผู้พิพากษาประจำศาลชั้นต้น162 ราย

 

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : ทหารรักษาพระองค์  เลื่อนตำแหน่ง  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา  เลื่อนยศ  ราชกิจจานุเบกษา  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ