"นายกบิ๊กตู่" ยิ้มแก้มปริ เปิดทำเนียบต้อนรับวันเด็ก ลูกหลานดีใจได้คุยเล่นกับนายกฯอย่างอบอุ่น พร้อมยังให้กำลังใจ "ลุงตู่สู้ๆ"

วันนี้ (12 มกราคม 2562) ณ ทำเนียบรัฐบาล คณะจัดงานวันเด็ก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดให้เด็กๆ เข้าไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีเด็กจำนวนมากให้ความสนใจมาต่อแถวเพื่อนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่เวลา 7 นาฬิกา 30 นาที  สำหรับเด็กที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนแรกคือ "เด็กหญิง ภวริศา ไชยวัฒน์มาลากุล" อายุ 11 นักเรียนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ จากการสอบถาม"เด็กหญิง ภวริศา" ที่มาเที่ยวงานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาลเป็นปีแรก โดยได้ตื่นนอนตั้งแต่ตี 5 เพื่อเตรียมตัวมาเที่ยวงานวันเด็ก และเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลในเวลา 7 นาฬิกา

 

 

นอกจากนี้เมื่อสอบความความรู้สึกของ "เด็กหญิง ภวริศา" น้องเปิดเผยว่า "มีความตั้งใจอย่างมากที่จะมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแรก พร้อมกล่าวให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีว่า ขอให้ลุงตู่ สู้ ๆ และขอให้รักษาสุขภาพด้วย นอกจากเด็กหญิงภวริศา ก็ยังมีเด็ก ๆ อีกจำนวนมากที่มาเที่ยวงานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล เป็นปีแรก โดยต่างรู้สึกตื้นเต้น ดีใจ และมีความตั้งใจที่จะมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี พร้อมต้องการที่จะพบและถ่ายรูปคู่กับนายกรัฐมนตรี

 

 

 

ต่อมา เมื่อเวลา 10 นาฬิกา บริเวณสนามหญ้า ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล "พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีปั่นจักรยานพลังงานไฟฟ้าเปิดป้ายไฟงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมเด็กทักทายเด็ก ๆ บริเวณรอบ ๆ สนามหญ้า โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพเด็ก ๆ ที่จะได้รับผลกระทบจากอากาศที่ค่อนข้างร้อน จึงขอให้ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแล รักษาความปลอดภัย พร้อมกับขอให้ร่วมมือกันจัดงานวันเด็กให้รื่นเริง สนุกสนาน และกล่าวขอบคุณกำลังใจจาก ๆ เด็กทุกคนที่ส่งมายังนายกรัฐมนตรี ขอให้เด็กทุกคนเป็นคนดี มีวินัย และมีคุณธรรม โตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

 


 

จากนั้น เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที  ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ เด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาส จำนวนทั้งสิ้น 23 คน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนั่งเก้าอี้ทำงานนายกรัฐมนตรี พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับนายกรัฐมนตรี สำหรับบรรยากาศการนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรีเป็นไปอย่างอบอุ่น

 

 

โดยนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยสอบถามเด็กและเยาวชนอย่างเป็นกันเองพร้อมกับกล่าวชื่นชมเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ และขอให้พัฒนา ฝึกฝนตัวเอง ให้มีความก้าวหน้าเก่งยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขอให้รักษาสุขภาพทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ รักษาร่างกายให้แข็งแรง เมื่อโตขึ้นมาขอให้ช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า และอวยพรให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีความสุขเนื่องในวันเด็กประจำปี 2562 นี้ 

 

 

 

อีกทั้ง นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวอีกว่า "วันเด็กถือว่าเป็นวันสำคัญเพราะเด็กเป็นอนาคตของชาติ รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ซึ่งครอบครัวต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็ก คอยอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กตัญญู และมีความจงรักภักดี สิ่งที่สำคัญคือการรักษาวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทยควบคู่ไปกับการรู้เท่าทันเทคโนโลยี มีจิตสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมดังคำขวัญ “เด็กและเยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

 

จากนั้น นายกรัฐมนตรี เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พูดคุยถามคำถามนายกรัฐมนตรี โดยเด็ก ๆ ได้ถามว่า นายกรัฐมนตรีชอบทานอะไร ทำกิจกรรมอะไรในวันหยุด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามอย่างเป็นกันเอง สร้างความประทับใจแก่เด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีได้เดินทักทายพร้อมให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 


 


ทั้งนี้ ภายในงานฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น กระทรวงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์แห่งชาติ  ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ ประการัง สาหร่ายพวงองุ่น กระทรวงพลังงานให้ตอบคำถามและจับรางวัล เครื่องเขียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให้ความรู้เรื่องก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ พลังงานทดแทน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

 

นอกจากนี้ บริเวณเวทียังมีการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรมของเด็กนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เช่น  การแสดง “รานึก รามอ” จากโรงเรียนสิรินุสรณ์วิทยา การแสดงชุดรำมโนราห์ตัวอ่อน โรงเรียนถนอมพิศวิทยา  การแสดงของทีมเด็กไทยคว้ารางวัลชนะเลิศ เต้น Hiphop ระดับโลก จากโรงเรียนทศพรวิทยา จังหวัดบุรีรัมย์  และการแสดงวงดนตรีไทย จากโรงเรียนราชวินิต มัธยม เพื่อให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองได้ชมและร่วมสนุก

 

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับในปีนี้ มีเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศเขียนคำอวยพรปีใหม่ให้กับนายกรัฐมนตรี ส่วนเป็นใหญ่เป็นการอวยพรให้นายกรัฐมนตรีมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และให้บริหารประเทศให้สำเร็จ โดยได้นำมาจัดนิทรรศการไว้บริเวณตึกไทยคู่ฟ้า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เขียนตอบขอบคุณความว่า “ขออวยพรปีใหม่ 2562 และวันเด็ก ให้เด็ก เยาวชนทุกคน มีสุขภาพแข็งแรง ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ยั่งยืนตลอดไป”

 

 


 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา


HASTAG : คำขวัญวันเด็ก 62  นายกบิ๊กตู่  วันเด็กแห่งชาติ 

ติดตามข่าวอื่นๆ