ราชกิจจาฯประกาศ ให้นายตำรวจสัญญาบัตร พ้นปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ


จากกรณีราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ


 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

 

 


 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 

ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

Publish Date : 2019-01-11 08:31:52
HASTAG : ราชองครักษ์  ในหลวงร.10  ราชกิจจานุเบกษา 

เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว

 ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราชกิจจาฯแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "อำพน-พล.อ.อภิรัชต์" เป็นกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

ดี้ นิติพงษ์ โพสต์เจ้าเหนือหัว ทรงเกรงใจปชช.มาก ควรมีพระราชพิธีตามราชประเพณีวันไหน

"ในหลวงร.10" พระราชทานหญ้าอาหารสัตว์ ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย "พายุปาบึก"


TNEWS - ทีนิวส์


ติดต่อโฆษณา worarak@hotmail.com
02-525-4242 ต่อ 307, 081-649-0178
ติดต่อร้องเรียน complaint@tnews.co.th
© 2019 Tnews.co.th


x