ขสมก. ประกาศขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทุกชนิด 2-7 บาท มีผลวันที่ 21 ม.ค.

วันที่ 14 ธ.ค.61 นายพีระพล ถาวรสุขเจริญ อธิบดีกรมขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง พิจารณาเรื่องการปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทาง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะต้นทุน โดยมีผลตั้งแต่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 มีมติให้ปรับปรุงอัตราค่าโดยสารรถประจำทางสาธารณะ ดังนั้น ขสมก. จึงขอปรับปรุงค่าโดยสารดังนี้

ค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง

1. รถโดยสารธรรมดา จัดเก็บไม่เกิน 10 บาท

2. รถปรับอากาศ

 

 

2.1 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีมน้ำเงิน) ราคา 13-21 บาท

2.2 รถโดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู สีส้ม) ราคา 14-26 บาท

2.3 รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า)
- 4 กม.แรก ไม่เกิน 15 บาท
- 4-16 กม. ไม่เกิน 20 บาท
- 16 กม. ขึ้นไป ค่าโดยสาร 25 บาท

3. ค่าทางด่วนของรถโดยสารปรับอากาศ กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

 


 

ค่าโดยสารที่ ขสมก. จัดเก็บ

1. รถโดยสารธรรมดา จัดเก็บไม่เกิน 8 บาท

2. รถปรับอากาศ

2.1 รถโดยสารปรับอากาศ (ครีมน้ำเงิน) ราคา 12-20 บาท

2.2 รถโดยสารปรับอากาศ (ยูโรทู สีส้ม) ราคา 13-25 บาท

2.3 รถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ (สีฟ้า)
- 4 กม.แรก ไม่เกิน 15 บาท
- 4-16 กม. ไม่เกิน 20 บาท
- 16 กม. ขึ้นไป ค่าโดยสาร 25 บาท

 

 

3. ค่าทางด่วนของรถโดยสารปรับอากาศ กรณีที่ผู้โดยสารใช้ทางด่วน ให้เก็บค่าทางด่วนเพิ่มจากค่าโดยสารปกติ 2 บาท ต่อคนต่อเที่ยว

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ

1. ค่าโดยสารรถปรับอากาศที่ไปสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ยังคงราคาเดิม จนกว่าจะเปลี่่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

2. ค่าทางด่วนที่เก็บบนรถธรรมดา ยังเก็บราคา 2 บาทเหมือนเดิม แล้วบวกกับค่าโดยสารปกติ

3. รถบริการตลอดคืน ช่วงเวลา 23.00 - 05.00 น. เก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 1.50 บาทเหมือนเดิม แล้วบวกกับค่าโดยสารปกติ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์


HASTAG : ค่ารถโดยสาร  ขสมก.  สังคม  รถเมล์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ