เด็กอาชีวะไทย คว้าแชมป์นานาชาติ แกะสลักน้ำแข็งหิมะ "13 หมูป่าติดถ้ำ" สมัยที่ 10 ซ้อน (คลิป)

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 62   ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา (สอศ.) ได้ส่งทีมนักศึกษาอาชีวะศึกษาจำนวน 3 ทีม ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 - 7 มกราคม 2562 ในงาน  “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019” ที่เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยวิทยาลัยสารพัดช่างตราด สามารถรักษาแชมป์ให้ประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศต่อเนื่องสร้างชื่อ ให้ประเทศไทยได้อีกครั้งเป็นสมัยที่ 10  และทั้ง 3 ทีมอาชีวะศึกษา สามารถคว้ารางวัลต่าง ๆ อีกหลายรางวัลจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ รวมจำนวนทั้งสิ้น 55  ทีม 

 

 

ล่าสุดทางเพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา" ได้โพสต์ภาพการรับรางวัลการชนะเลิศ โดยระบุว่า"สอศ. ขอแสดงความยินดีกับ 3 ทีมอาชีวะ ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด คว้ารางวัลชนะเลิศ Top grade Awards ส่วน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี ครองรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 จากการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากหิมะนานาชาติ ประจำปี 2562 “The 11th International Collegiate Snow Sculpture Contest 2019” ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน #prสอศ." 

 

 

ทั้งนี้รางวัลต่าง ๆ ที่ทีมนักศึกษาอาชีวะศึกษาได้รับจากการแข่งขันแกะสลักหิมะ มีดังนี้ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด ได้รับรางวัล Top grade Awards ซึ่งเป็นรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับรางวัลสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (Best Creative award) ของการแข่งขัน จากผลงาน Rescue Mission Rivets Thamluang caves in Chiangrai Thailand. จากการพบรอยนิ้วมือคนเกาะตามถ้ำ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความหวัง และสร้างพลังใจให้กับทุกคน โดยนักประดาน้ำชาวอังกฤษ 2 คนได้ค้นพบและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี  โดยครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นายเกริกไกร นนทลักษณ์ และ นางรุ่งนภา อุดมชลปราการ นักศึกษา 4 คน ได้แก่นางสาวพรรณนิภา นามวิชัย  นักศึกษา ปวส.1  แผนกวิชาการโรงแรม  นายชโยทิต  สุขสวัสดิ์ นักศึกษา ปวช.2 นายธวัชชัย สนธิพิณนักศึกษา ปวช.3  นางสาวน้ำฝน  จันทร์จรูญ นักศึกษา ปวช.3 จากแผนกวิชาการโรงแรม

 

 

โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี   ครองรางวัลชนะเลิศ อันดับ2 ร่วมกัน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี  ส่งในชื่อผลงาน “มิตรภาพเหนือกาลเวลา” จากเหตุการณ์การหายไปของทีม 13 หมูป่าอะคาเดมี  ณ เขตวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน  จังหวัดเชียงราย  นำไปสู่การรังสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าสื่อถึงการมีมนุษยธรรมของชาวโลก โดยมีครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายสุระชาติ พละศักดิ์ และนายพิศิษฐ์  อู่ศิริกุลพาณิชย์ และนักศึกษา 4 คนประกอบด้วย นายอัฐกร  แก้วหาวงค์  นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิจิตรศิลป์  นายมินธาดา ปักษาพันธ์ นายธนวัฒน์  สิงหะไชย  และนายธนาวัช ป้องแก้ว นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช). ชั้นปีที่ 3 สาขาวิจิตรศิลป์

 

 

 

แกะสลักหิมะ

 

 

และทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ในชื่อผลงาน “ความรัก ความผูกพัน”  จากแนวคิดว่าความรัก ความผูกพัน ไม่มีข้อจำกัด และมีเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ นำเสนอผ่านสัญลักษณ์รูปช้าง ซึ่งครูผู้ฝึกสอนได้แก่ นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา นักศึกษา 4 คน ได้แก่ นายวรายุ บุตรทอง นักศึกษา ปวช.3 นายนายอธิป  กล่อมทอง  นายภาคีไนย  ใจสว่าง  และนางสาวอริสา  แก้วทองดี นักศึกษา ปวช. 2 จากแผนกวิชาวิจิตรศิลป์

 

 

 

ในการแข่งขันการแกะสลักหิมะนานาชาติปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 55 ทีม จาก 5 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ ประกอบด้วย 1.ไทย 2. รัสเซีย 3.เดนมาร์ก 4 อังกฤษ 5 จีน  6. ฮ่องกง และ 7. ไต้หวัน 
 

 

 

ทั้งนี้ทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฏร์ธานี  ที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 8 มกราคม 2562 โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CAPEK-BKK  CA959  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 18.005 น. และวิทยาลัยสารพัดช่างตราด จะเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันที่ 9 มกราคม 2562 
 

 

 

 

 

ขอบคุณ : เพจเฟซบุ๊ก "ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

รับรางวัล

ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จิรภัทร รวดเร็ว


HASTAG : คว้าแชมป์ 10 สมัย  แกะสลักหิมะนานาชาติ  อาชีวศึกษา  ประเทศไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ