โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง กรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่ม มีพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์

จากกรณีที่วันนี้(7 ม.ค.62) ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  พระราชทานพระราชานุญาตให้สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ แล้วนั้น

 

 

 


 

บัดนี้ ทรงพระราชดำริว่า สมควรแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น และปรับปรุงที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ในการบริหารกิจการของสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2561 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ดังต่อไปนี้

 

 

1.แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายอาพน กิตติอาพน กรรมการ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมการ 2.ให้ที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พ้นจากตำแหน่ง พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ ที่ปรึกษา นายวิชา วรมาลี ที่ปรึกษา นายณรงค์วิทย์ ฉัตรพัฒน์ ที่ปรึกษา นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษา นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษา 3.แต่งตั้งที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ นายวิชิต สุรพงษ์ชัย ที่ปรึกษา นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก ที่ปรึกษา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

 

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : บิ๊กแดงลุยเอง  ผบ.ทบ.  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ