หนังสั้น"อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม"คว้ารางวัลสื่อสร้างสรรค์แห่งปี 61

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2561 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสุดยอดวัฒนธรรมสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 ให้กับผู้มีผลงานสร้างสรรค์และบุคคลที่นำชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีมาสู่ประเทศ เป็นแบบอย่างในการสร้างคุณค่าที่ดีให้แก่สังคม และควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  พร้อมด้วย  ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

โดยปีนี้มีผู้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยใน 6 สาขา รวมทั้งหมด 32 รางวัล โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทคลิปวิดีโอสร้างสรรค์แห่งปี พ.ศ. 2561 จากหนังสั้นเรื่อง เพราะ “อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม" โดยมีคุณนภัส เปาโรหิตย์ Chief Marketing Officer พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้จัดทำ เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลฯ ในการรับมอบโล่ครั้งนี้

 

 


 

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่ายิ่ง และเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ความมุ่งมั่น ตั้งใจ อุทิศ ทุ่มเท เสียสละพลังกาย พลังใจ กำลังทรัพย์ ประกอบคุณงามความดีเพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความคิดบวก และสังคมจิตสาธารณะ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการให้การแบ่งปัน การเอื้ออาทร การมีน้ำใจ และการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ ในการที่บุคคลๆ หนึ่ง หรือหลายๆ คนจะร่วมกันกระทำสิ่งใดๆ ที่ก่อเกิดเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ในความรู้สึกของหลายๆ คน อาจดูเป็นเรื่องยากในการที่จะทำบางเรื่องให้เป็นจริงได้ แต่เมื่อมีความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และคิดดี คิดชอบ ก็จะกระทำได้ไม่ยาก ดังที่มีคำกล่าวว่าการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด 

 

 

สนใจชมหนังสั้นที่ได้รับรางวัล คลิก https://www.youtube.com/watch?v=8BoKtxph3WQ&feature=youtu.be


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์


HASTAG : กระทรวงวัฒนธรรม  อัลไซเมอร์  ประยุทธ์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ