สื่อทำเนียบฯ งดตั้งฉายารัฐบาล "บิ๊กตู่" เหตุจะนำไปสู่ความขัดแย้ง อีกทั้งจะตกเป็นเครื่องมืออีกฝ่ายหนึ่ง

วันนี้ (27 ธันวาคม) ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล ออกแถลงการณ์คำชี้แจง เรื่อง "ตั้งฉายารัฐบาล - นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี 2561" ตามที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลมีธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งฉายาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี เพื่อสะท้อนการทำงานของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในรอบปี อย่างไรก็ตาม แม้รัฐบาลปัจจุบันจะบริหารราชการแผ่นดินมานานแล้วกว่า 4 ปี แต่ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง จากการหารืออย่างรอบด้าน บวกกับพิจารณาตามธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนั้น ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลจึงมีมติงดตั้งฉายารัฐบาล และรัฐมนตรีประจำปี 2561 เพราะนอกจากจะเป็นหลักปฏิบัติตามธรรมเนียมที่ยึดกันมา ยังมีข้อจำกัดทางข้อกฎหมายและบรรยากาศการเมืองในภาวะที่ยังถือว่าไม่ปกติ

 

อีกทั้งยังมีความเห็นว่าหากมีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อาจถูกนำไปขยายความขัดแย้ง เชื่อมโยงหรือขยายผลในทางการเมือง ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย จนอาจตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้

 


 

ทั้งนี้ หลักปฏิบัติที่ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่เริ่มแรก ว่าจะไม่มีการตั้งฉายารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำปี กรณีที่เป็นรัฐบาลรักษาการ ภายหลังนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาฯ หรือกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนรัฐบาลยังทำงานไม่ครบปี กรณีรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจหรือรัฐประหาร และกรณีสถานการณ์บ้านเมืองที่อยู่ในภาวะไม่ปกติ

 

อย่างไรก็ตาม การงดตั้งฉายารัฐบาล และรัฐมนตรีประจำปีของผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาล เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง อาทิ ในปี 2549 - 2550 รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ที่มาจากการรัฐประหาร ในปี 2551 รัฐบาล นายสมัคร สุนทรเวช รัฐบาล นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ในปี 2556 รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากมีการประกาศยุบสภา ในปี 2557 รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่มาจากการรัฐประหาร เป็นต้น


ผู้สื่อข่าวประจำทำเนียบรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2562 นี้ ภายหลังประเทศมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ จะได้สะท้อนการทำงานของ รัฐบาล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำปี ตามธรรมเนียมสืบต่อไป

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ธัญญา พัชรวงศ์ศักดา


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ