ใกล้ความจริง! สนช.ผ่านร่าง ปลดล็อค "กัญชา-กระท่อม" เพื่อใช้ในการแพทย์ ก่อนส่ง ครม. ให้พิจารณาต่อไป

เรียกได้ว่าใกล้เป็นความจริงเข้ามาทุกขณะ กับการ "ปลดล็อค" ยาเสพติดประเภท 5 เพื่อใช้ในการแพทย์ เมื่อผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 25 ธ.ค. 2561

 

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีทั้งสิ้น 28 มาตรา โดยมีสาระสำคัญ คือ ให้สามารถนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 ได้ในกรณีจำเป็น เพื่อประโยชน์ทางราชการ โดยได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาต เพื่อกรณียกเว้นให้มียาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครอง ไม่เกินจำนวนที่จำเป็น

ทั้งนี้ สำหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะ หรือสำหรับใช้ในการปฐมพยาบาล หรือกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เพิ่มเติมให้ใช้ยาเสพติดประเภท 5 ได้ หากกระทำเพื่อการรักษาโรค ตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ หรือเพื่อการศึกษาวิจัย กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้ เฉพาะสถานที่ที่กำหนดเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีรายงานเพิ่มเติมในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ให้มีอำนาจให้กำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตที่เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ผลิตและทดสอบยาเสพติดประเภท 5 ได้ตามพื้นที่ที่กำหนด โดยอาจจะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้ท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสพพืชกระท่อมได้ โดยไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งเป็นการปลดล็อกเฉพาะในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องคือหมอและคนไข้เป็นการยกเว้นให้ว่าจะไม่มีความผิด
 


จากรายงานเผยว่าไม่มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติติดใจในมาตราที่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ซึ่งที่สุดแล้วที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 166 เสียง งดออกเสียง 13 เสียง เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมาย พร้อมเห็นชอบข้อสังเกตของกรรมาธิการและจะจัดส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
เอกชัย เรืองฉาย


HASTAG : ปลดล็อคกัญชา  กัญชาเพื่อการแพทย์  ยาเสพติด  การเมือง 

ติดตามข่าวอื่นๆ