กรมควบคุมมลพิษ เตือนคนกรุงระวังสภาพอากาศกลางแจ้ง กระทบสุขภาพ จ่อรุนแรงขึ้น

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2561 พื้นที่ริมถนนอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 17 พื้นที่ และมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่ ส่วนในพื้นที่ทั่วไปอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 13 พื้นที่ คาดการณ์ว่าในพรุ่งนี้คุณภาพอากาศในพื้นที่ริมถนนจะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มสูงขึ้น
 

 

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ-มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรหลีกเลี่ยงหรือลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยขณะอยู่กลางแจ้ง
 

 


สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน(PM2.5) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 20 ธันว่าคม 2561 เวลา 08.00 น.
 

 

พื้นที่ริมถนน ตรวจวัดได้ระหว่าง 47-97 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศในระกับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐาน(50 มคก./ลบ.ม.) 19 พื้นที่ คาดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

พื้นที่ทั่วไป ตรวจได้ระหว่าง 44-76 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาซอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ เกินมาตรฐาน(50 มคก./ลบ.ม.) 13 พื้นที่ คาดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 

 

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ realtime ได้ทางแอพพลิเคชั่นและเว็ปไซต์ air4thai

 


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์


HASTAG : สภาพอากาศแย่ลง  เตือนคนกรุง  ฝุ่นละออง  กรมควบคุมมลพิษ  สภาพอากาศ  สังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ