แถลงการณ์สำนักพระราชวัง "สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙" เสด็จฯไปประทับรพ.จุฬาลงกรณ์

วันนี้ (19/12/2561) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจพระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check-up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ 19 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม พุทธศักราช 2561

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี


HASTAG : สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ ๙  แถลงการณ์สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ