ธอส. จ่อคลอด ลุยสลากฯ 5 หมื่นล้าน สามารถใช้ขอสินเชื่อ ลดดอกเบี้ยได้

 เมื่อไม่นานนี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ผ่านการพิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 จากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว และหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ธอส.ให้เสร็จภายใน 30 วันก่อน ที่จะเสนอเข้า สนช.พิจารณาลงมติวาระ 2 และ 3 ต่อไป โดยกฎหมายจะพิจารณาเสร็จได้ทันรัฐบาลชุดนี้และเริ่มใช้ได้ปีหน้า

 

ทั้งนี้เมื่อกฎหมายผ่านมีผลบังคับใช้แล้ว จะช่วยให้ธนาคารสามารถทำธุรกิจได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการออกสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสามารถทำได้ทันที ซึ่งเบื้องต้นธนาคารประเมินออกสลากฯ ไว้วงเงิน 50,000 ล้านบาท ได้ไตรมาสสามปีหน้า แบ่งเป็นสลากฯประเภท 3 ปี และ 5 ปี จำหน่ายราคาหน่วยละ 50 และ 100 บาท เพื่อเป็นทางเลือกการออมเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ยังช่วยให้ธนาคารระดมทุนได้เหมาะสมกับสินเชื่อที่ปล่อยออกไป เพราะเดิมทีแหล่งเงินของธนาคารจะเป็นเงินฝากระยะสั้น ซึ่งไม่เหมาะกับสินเชื่อบ้านที่เป็นการปล่อยกู้แบบระยะยาว

 

 

 สำหรับรางวัลที่ให้กับผู้ซื้อสลากธอส. จะมีการออกเดือนละ 1 ครั้ง โดยว่าจ้างให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้ออกรางวัลให้ ซึ่งเบื้องต้นรางวัลใหญ่จะให้เป็นเงินสด เพราะมองว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่าการให้เป็นสินทรัพย์บ้าน ที่อยู่อาศัย หรือรถยนต์ และนอกจากรางวัลเงินสดแล้ว ธนาคารยังจะเปิดให้ประชาชน นำสลากธอส.ที่ซื้อมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อและได้รับการลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเงินรางวัลที่จูงใจและเหมาะสมอยู่

 

 


 

“การปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมายธอส.เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ.2496 โดยมีวัตถุประสงค์ใน 2 ด้าน คือ การขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจของ ธอส.ทำให้สามารถรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทั้งเรื่องการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งจะทำให้ ธอส.เป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงตลอดจนเป็นการแก้ไขข้อติดขัดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพการดำเนินงานให้คล่องตัวยิ่งขึ้น”

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย


HASTAG : ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  เจาะทีนิวส์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ