"ผู้ถือบัตรคนจน" เช็คเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน "น้ำฟรี - ไฟฟรี" ใช้เกินจำนวนจ่ายเต็ม

   นับว่าเป็นการออกมาตรการของขวัญปีใหม่เพื่อให้พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ได้ยิ้มกันถ้วนหน้าจริงๆ หลัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แจกเงินสดจำนวน 500 บาท ให้พี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ พร้อมกับได้รับเสียงชื่นชมและขอบคุณจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เพราะการแจกเงินของ พล.อ.ประยุทธ์ ในครั้งนี้ถือเป็นแผนกระตุ้นเศรษฐกิจนับเป็น 1 ใน 4 มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้จากรายงานยังพบอีกว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นับเป็นอีกกลุ่มที่มีการจับจ่ายมาก การแจกเงินในครั้งนี้จึงเป็นการทำให้การจับจ่ายของพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไหลลื่นมากขึ้นทำให้เศรษฐกิจคึกคักในช่วงปีใหม่ ทั้งยังมีมาตรการให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟรี น้ำฟรีอีกด้วย

 

 

       โดยในเรื่องของการใช้ไฟฟรี น้ำฟรี นั้น มีมติจากคณะรัฐมนตรีออกมาเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 กำหนดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องการลงทะเบียนใช้ ไฟฟรี น้ำฟรี ต้องใช้ไฟไม่เกิน 230 บาท/เดือน และใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท/เดือน จึงจะได้รับสิทธิ์โอนเงินชดเชยคืนผ่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช้ไฟฟรี น้ำฟรี

   ทั้งนี้การที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ใช้น้ำฟรี ไฟฟรี นั้นต้องมีวิธีการคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ละครัวเรือนจะต้องไปลงทะเบียนก่อน จากนั้นชำระค่าไฟฟ้า และ/หรือ ค่าน้ำประปาไปก่อนตามปกติ ถ้าตรวจสอบพบว่าค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนและค่าน้ำไม่เกิน 100 บาทต่อเดือน กรมบัญชีกลางจะคืนค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 18 เดือนถัดไป แต่หากใช้เกินจะไม่ได้รับเงินโอน

 

 

เงื่อนไขที่สำคัญก็คือ

1. เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
2. ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือทะเบียนผู้ใช้น้ำ 
3. จะต้องใช้ไฟฟ้า และ/หรือ น้ำประปาช่วงระหว่างเดือน ธ.ค. 2561 ถึง ก.ย. 2562
4. จะได้รับการโอนเงินค่าไฟฟ้า และ/หรือ น้ำประปาคืนครั้งแรกช่วงกลางเดือน ก.พ. 2562 เป็นต้นไป 
5. เดือนไหนใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท หรือใช้น้ำเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับเงินคืนของเดือนนั้น
6. ถ้าเคยได้รับอุดหนุนค่าไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม ถ้าเกิน 50 หน่วยแต่ไม่เกิน 230 บาท จะได้รับเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7. ผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม จะไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้

ช่องทางการลงทะเบียน สำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

 


การไฟฟ้านครหลวง ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ meagate1.mea.or.th/welfareregis หรือ MEA Smart Life Application โดยใช้รหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 8 หลัก , บัญชีแสดงสัญญา และหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

 

 

การประปานครหลวง นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ (อยู่ในใบแจ้งค่าน้ำประปา) ไปลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่ ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง และศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัลพลาซา เวสเกต, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ม.ค. 2562 

ช่องทางการลงทะเบียน สำหรับประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด ผู้ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในจังหวัดปทุมธานี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ eservice.pea.co.th/welfareregister โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รหัสเครื่องวัดไฟฟ้า บิลประจำเดือนพฤศจิกายน หรือเดือนธันวาคม กรอกจำนวนเงินค่าไฟฟ้าให้ถูกต้อง

การประปาส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ payment.pwa.co.th/welfare-register/ ใช้เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบุ กปภ.สาขา และเลขที่ผู้ใช้น้ำ (อยู่ในใบแจ้งค่าน้ำประปา) หรือลงทะเบียนด้วยตัวเองที่ กปภ. สำนักงานใหญ่ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 สำนักงาน กปภ. เขต 1-10 และสำนักงาน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย


HASTAG : ไฟฟรี น้ำฟรี  เจาะทีนิวส์  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน  ของขวัญปีใหม่  ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

ติดตามข่าวอื่นๆ