ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ยิ้มแก้มฉีก "การไฟฟ้า" เปิดลงทะเบียนใช้ไฟฟรี

 เรียกว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้เฮดังๆ อีกหลายเด้ง หลังจากได้รับเงินขวัญถุงใช้ในการจับจ่ายสินค้าช่วงปีใหม่จากรัฐบาลเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไหลลื่นในช่วงเทศกาลจนประชาชนผู้ถือบัตรต่างออกมาใช้สิทธิ์กดเงินกันอย่างคับคั่ง สร้างรอยยิ้มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้วนหน้า แถมยังจะมีการทยอยออกมาตรการอื่นๆ ออกมาเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีกำลังซื้อจากฐานผู้ใช้แรงงาน เพราะมีรายงานว่ากลุ่มผู้ใช้แรงงานถือเป็นกลุ่มหลักในการช่วยให้เศรษฐกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างโดย 4 มาตรการที่ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือประชาชนผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้แก่

1. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 

2. มาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการนี้ถือเป็นการสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยมีกำลังในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 
ซึ่งจะมีการโอนเงินให้จำนวน 500 บาท ในเดือนธันวาคมครั้งเดียว เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดภาระค่าใช้จ่ายในปลายปี 2561 อีกทาง

3. มาตรการช่วยเหลือค่าเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลซึ่งจะมีให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียว

4. มาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่มีเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเป็นจำนวนเงิน 400 บาท/เดือน ซึ่งมีกำหนดเวลาตั้งแต่ ธันวาคม 2561 ไปจนถึงกันยายน ปี 2562

 

   โดยล่าสุดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ได้เปิดให้ประชาชนผู้ลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ใช้ไฟฟรี” ไม่เกิน 230.- บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ตั้งแต่วันนี้ถึง - 31 มกราคม 2562
เพื่อรับสิทธิบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าของประชาชน ในกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิตามวงเงินในมาตรการนี้

 

 

ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 230.- บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือนโดยต้องชำระค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2561 ถึง กันยายน 2562 และกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 


ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนขอใช้สิทธิช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ดังนี้

1. ลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, PEA Shop และ PEA Mobile Shop ทุกแห่ง 
    
 1.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 
     
 1.2 พนักงาน PEA บันทึกข้อมูลในระบบ 
     
 1.3 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS 

2. ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่าน www.pea.co.th หรือ PEA Smart Plus
     
 2.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด 
     
 2.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS 

3.ลงทะเบียนผ่านตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า 
     
 3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และใบแจ้งค่าไฟฟ้าหรือใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าเดือนปัจจุบัน 
     
 3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้ากรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิ 
     
 3.3 ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้านำแบบฟอร์มมายื่นให้พนักงาน PEA เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ 
     
 3.4 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS

4. ลงทะเบียนผ่านช่องทาง 1129 PEA Call Center 
   
 4.1 เจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า และบันทึกข้อมูลตามที่ PEA กำหนด 
    
 4.2 PEA ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ SMS

5.QR Code

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โทร 02-109-2345 
Call Centerกรมบัญชีกลาง โทร 02-270-6400


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ไปรยา เปลี่ยนสมัย


HASTAG : ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ติดตามข่าวอื่นๆ