คาถาพระพุทธเจ้า "ขันธะปะริตตะคาถา" และต้นไม้ป้องกันงูเข้าบ้าน

ต้นไม้กันงู ๕ ชนิด ช่วยป้องกันงูเข้าบ้าน

 

มีมาตั้งแต่พุทธกาล คาถาพระพุทธเจ้า " "ขันธะปะริตตะคาถา" ป้องกันงู พร้อม ๕ ต้นไม้โบราณ ที่นิยมปลูกป้องกันพิษร้าย

๑. จิงจูฉ่าย

ต้นจิงจูฉ่าย มีอีกชื่อว่า ต้นโกฐจุฬาลัมพา หรือ ต้นเหี่ย เป็นต้นไม้ล้มลุกขนาดเล็ก อายุประมาณ ๑ ปี ความสูงประมาณ ๔๕-๑๒๐ เซนติเมตร มีเหง้าติดพื้นหรืออยู่ใต้ดิน ลำต้นตรง กลม มีร่องและมีขนขึ้นปกคลุม แตกกิ่งก้านตามต้น ออกใบเรียงสลับกัน ลักษณะใบคล้ายผักชี ปลายใบแหลมและแตกเป็นแฉก หน้าใบเรียบสีเขียว หลังใบสีเทา-เขียว มีขนขาวขึ้นเล็กน้อย ความกว้างใบ ๑.๕-๙ เซนติเมตร และยาว ๒.๕-๑๐.๕เซนติเมตร มีดอกขนาดเล็กสีขาวหรือแดง ความยาวประมาณ ๓.๕-๕ มิลลิเมตร ออกผลรูปไข่ ทรงกลมรี ผิวเกลี้ยงไม่มีขน ขยายพันธุ์ได้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ด

 

 

จิงจูฉ่าย

 

 

๒. กุยช่ายประดับ

กุยช่ายประดับ หรือ กุยช่ายม่วง เป็นไม้ยืนต้น อายุนานหลายปี ความสูงประมาณ ๖๐เซนติเมตร มีหัวใต้ดิน ขึ้นเป็นกอ ลักษณะใบเรียวยาว แบน ปลายแหลม ความยาวประมาณ๓๐ เซนติเมตร ออกดอกสีม่วงลักษณะคล้ายดาวหกแฉก มีกลิ่นคล้ายกุยช่ายทั้งที่ดอกและใบ ซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันยุงและหมัดเข้าบ้าน ยังสามารถทำให้งูไม่กล้าเข้ามาในเขตบ้านและสวนของเราได้ด้วย

 

 

กุยช่ายประดับ

 

๓. ดาวเรือง

 ดาวเรือง จัดเป็นไม้ล้มลุก มีอายุประมาณ ๑ ปี ความสูงประมาณ ๖๐-๑๐๐เซนติเมตร ลำต้นตั้งตรง สีเขียว เป็นร่อง แตกกิ่งบริเวณโคนต้น ใบมีลักษณะคล้ายขนนก ออกเรียงตรงข้ามกัน มีใบย่อยประมาณ ๑๑-๑๗ ใบ เป็นรูปรี ปลายแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเป็นซี่ ความยาว ๒.๕-๕ เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยว มีทั้งสีเหลืองและสีเหลืองปนส้ม กลีบดอกมีขนาดใหญ่ซ้อนกันหลายชั้นเป็นวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕-๑๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๐.๕-๑.๕ เซนติเมตร มีผลแห้งสีดำ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดดาวเรือง เป็นหลัก นอกจากนี้กลิ่นของดาวเรืองยังรบกวนการจู่โจมของงู ส่วนยางในลำต้นก็มีฤทธิ์ระคายเคืองผิวและทำให้สายตาของงูพร่าเลือนได้

 

 

ดาวเรือง

 

 

๔. ฟ้าทะลายโจร

 ฟ้าทะลายโจร หรือ หญ้ากันงู เป็นไม้ล้มลุก ความสูง ๕๐ เซนติเมตร ลำต้นเหลี่ยม ใบเลี้ยงเดี่ยว ผิวใบเกลี้ยง ออกสลับตรงข้าม ทรงใบรีและแคบ ความยาว ๑.๕-๗เซนติเมตร ความกว้าง๑-๒.๕ เซนติเมตร ออกดอกที่ซอกใบบริเวณปลายยอด มีสีขาว ความยาวประมาณ ๐.๙-๑.๕ เซนติเมตร ดอกมีขนาดเล็ก ปลายกลีบดอกแตกเป็นแฉก มีผลแห้ง ทรงรี คล้ายฝักต้อยติ่ง มีรสขมทุกส่วนของต้น ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด หากตัวงูถูกับรากหรือใบจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการปวดบวม

 

 

ฟ้าทะลายโจร

 

 

๕. ระย่อม

ต้นระย่อม จัดเป็นไม้พุ่มเตี้ย ผลัดใบในฤดูแล้งและผลิใบในฤดูฝน ความสูงประมาณ ๓๐-๗๐ เซนติเมตร ลำต้นคดงอ เปลือกสีขาวหรือสีน้ำตาลอมเทา มียางสีขาว มักมีรอยแผลตามลำต้น  มีใบเดี่ยวออกสลับตรงข้าม ขึ้นหนาแน่นที่ปลายยอด ใบทรงรีคล้ายหอก ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้มผิวมัน ความยาว ๑๒-๒๐ เซนติเมตร ความกว้าง ๕-๘ เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ตั้งแต่ ๑-๕๐ ดอก ปลายกลีบสีขาว โคนกลีบสีชมพูหรือแดงเข้ม มีผลรูปทรงกลม ผิวเรียบ ฉ่ำน้ำ ขนาดประมาณ ๑-๑.๘ เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุกจะกลายเป็นสีม่วงแดงหรือดำ ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด อีกทั้งต้นระย่อมนี้ยังมีฤทธิ์รบกวนระบบประสาทและระบบหัวใจของงูอีกด้วย

 

 

ระย่อม

 

 


คาถาป้องกันงู

พระปริตรอันใด ย่อมยังพิษอันร้ายแห่งงูร้ายทั้งหลาย ให้ฉิบหายไป ดุจยาวิเศษอันประกอบด้วยมนต์ทิพย์อนึ่งพระปริตรอันใด ย่อมห้ามกันอันตรายอันเศษของสัตว์ทั้งสิ้น โดยประการทั้งปวง ในอาณาเขต ในที่ทั้งหมด ในกาลทุกเมื่อ เราทั้งหลาย จงสวดพระปริตรอันนั้นเทอญ

 

 

พระพุทธเจ้า

 

 

ขันธะปะริตตะคาถา

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม

ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ

อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม

จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม

มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก

มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท

สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา

สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ

ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู

มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง

นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

 

 

พระพุทธเจ้า

 

 

(คำแปล) ขันธะปะริตตะคาถา

ความหมายของพระคาถาขันธปริตร

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลเอราปถะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์ ๔เท้าทั้งหลาย

ขอความเมตตาของเรา จงมีกับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย

ขอสัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้าก็อย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มีเท้ามากก็อย่าเบียดเบียนเรา ขอสัตว์ทั้งปวง ผู้มีลมหายใจทั้งสิ้น และผู้เกิดแล้วทั้งหมดสิ้นเชิง จงประสบแต่ความเจริญทุกผู้เถิด อย่าได้รับโทษอันเป็นบาปอย่างใดเลย

 

 

พระพุทธเจ้ามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระธรรมมีพระคุณหาประมาณไม่ได้ พระสงฆ์มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายมีคุณเล็กน้อย คือ งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุ๊กแก หนูการรักษาเราได้ทำแล้ว

การป้องกันเราได้ทำแล้วขอสัตว์ทั้งหลาย จงหลีกไป ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมมาพุทธเจ้า ๗พระองค์

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ เจ้าของบทความ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

https://home.kapook.com/

http://horoscope.sanook.com/

เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศักดิ์ศรี บุญรังศรี


HASTAG : ต้นไม้กันงู ๕ ชนิด  คาถากันงู  ขันธะปะริตตะคาถา  ต้นไม้มงคล  พระพุทธเจ้า 

ติดตามข่าวอื่นๆ