ตำรวจ โชว์กร่าง ท้าประชาชนต่อย พร้อมแจกของลับ(คลิป)

ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปกลุ่มชายซึ่งเจ้าของคลิประบุเป็นตำรวจ (น่าจะนอกเครื่องแบบ)ระบุว่ามีการท้าต่อย ซึ่งเหล่าบรรดาเพื่อนๆก็เข้ามาห้ามปราม แล้วบอกเดี๋ยวจัดการให้แล้วให้เลี่ยงออกไป แต่ก่อนจะไปทำท่าจะหาเรื่องพร้อมแจกของลับ ซึ่งเจ้าของคลิประบุว่า วันไหนเลิกเป็นตำรวจแล้วเจอกัน
 

 

 

 

อย่างไรก็ตามภายหลังคลิปถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันอย่างมากมาย

 

 


 

 

 

ทั้งนี้ ตำรวจ อาชีพที่ต้องอยู่คู่กับวิถีชีวิตของประชาชน  เป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบ คุ้มครองประชาชน ดูแลบ้านเมืองให้เกิดความสงบสุข นอกจากนั้นแล้วตำรวจยังมีหน้าตรวจตราความเรียบร้อย จับกุม ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมาย อาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีเกียรติศักดิ์ศรี ต้องเสียสละ 

ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตำรวจดังต่อไปนี้

1.รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ
2.ดูแลควบคุมและกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3.ป้องกัน ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา
4.รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
5.ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6.ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
7.ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ตาม (1)(2)(3)(4) หรือ (5)เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : แจกของลับ  ตำรวจ โชว์กร่าง ท้าประชาชนต่อย 

ติดตามข่าวอื่นๆ