คนแห่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนให้วันแรก ใช้ตู้ATMได้เลย

จากกรณีมีข่าวดีต้อนรับสิ้นปีสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนั่นเอง หลังจากเมื่อวันที่20พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบก้อนโต 38,000 ล้านบาท ออกมาช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมกันอีกแล้ว เพื่อที่จะลดภาระค่าครองชีพช่วงปลายปีและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้น

 

 

 ต่อมานางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยว่า "กรมบัญชีกลางพร้อมแล้วที่จะจ่ายเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปีให้แก่ผู้มีรายได้น้อย จำนวน 500 บาทต่อคน เข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 11.4 ล้านคน โดยจะโอนเงินให้ในระหว่างวันที่ 8 – 10 ธ.ค. 2561 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแบ่งการจ่ายเงินตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน คือวันที่ 8 ธ.ค. 2561 จะจ่ายให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 32  33 และ 34 มีจำนวนกว่า 4.08 ล้านราย วันที่ 9 ธ.ค. 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 31  35  36  37  38 และ 39 มีจำนวนอีก 4.23 ล้านรายและวันที่ 10 ธันวาคม 2561 จะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่มีเลขบัตรขึ้นต้นด้วยเลข 1  2  4  5 และ 8 มีจำนวน 2.96 ล้านราย

 

 

 


 

ทั้งนี้สำหรับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 กรมบัญชีกลางได้ส่งข้อมูลผู้มีสิทธิที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกให้กับธนาคารกรุงไทยดำเนินการผลิตบัตรจำนวน 3.04 ล้านใบ ซึ่งจะจัดส่งบัตรไปยังสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 แห่งทั่วประเทศและศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อไปยังผู้มีสิทธิได้รับบัตรฯต่อไป

 

 

สำหรับสิทธิของผู้มีสิทธิในระดับอำเภอ ตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนครและเมืองพัทยา ภูมิภาคและระดับเขต แขวงในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มแจกบัตรฯ ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2561 จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธ.ค. 2561 และเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป โดยสิทธิประกอบด้วย วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าประชารัฐ 200 บาทต่อคนต่อเดือน (ผู้มีรายได้เกินกว่า 3 หมื่นบาทต่อปี)และ300 บาทต่อคนต่อเดือน(รายได้ไม่เกิน 3หมื่นบาทต่อปี) ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-ticket/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง  (บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน

 

 

“ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ในวันที่ 5 ม.ค. 2562 จะได้รับเงินตามมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี 500 บาทต่อคน เงินชดเชยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายดังกล่าวจะนำมาประมวลผลเพื่อจ่ายเงินชดเชย 6% ไม่เกิน 500 บาทต่อเดือนเพื่อใช้จ่ายต่อไปและอีก 1% โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิเพื่อออม จะจ่ายให้ทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป”

 

นอกจากนี้ผู้ไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกให้ขอยื่นอุทธรณ์ไว้ หากผ่านการพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีสิทธิได้รับบัตรฯจะดำเนินการผลิตบัตรฯ และแจกให้อีกรอบ 2 คือภายในเดือนม.ค. และก.พ. 2562 กรมบัญชีกลางจะยกยอดวงเงินสวัสดิการทุกประเภทให้ไปใช้ต่อได้อีก 1 เดือน และจะโอนเงินให้ผู้มีรายได้น้อยจำนวน 500 บาท ให้ในวันที่ 1 ก.พ. 2562

 

 

ล่าสุดวันนี้(8ธ.ค.) เฟซบุ๊ก DrTV  ได้โพสต์ข้อความพร้อมวีดีโอ ถึงการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของชาวจังหวัดระยอง ของรัฐบาลโดยระบุว่า

 

กดกันเห็นๆ

ได้กันจริงๆ 500 บาท

ขวัญถุงปีใหม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ชาวอำเภอแกลง จ.ระยองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เข้าใช้สิทธิ์ 500 บาทจากรัฐบาลกันเนื่องแน่น หลังวันนี้รัฐโอนเงินขวัญถุงปีใหม่เข้าบัญชีวันแรก

 

#NBTจันทบุรี

 

 

 

 

ขอบคุณคลิป : เฟซบุ๊ก DrTV 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สวัสดิการของรัฐ  บัตรคนจน  เอทีเอ็ม 

ติดตามข่าวอื่นๆ