พระจริยวัตรงดงาม พระองค์เจ้าสิริภาฯ ก้มลงกราบสมเด็จพระสังฆราช เสด็จพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

จากกรณีเฟซบุ๊ก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพ โดยระบุเนื้อหาว่า วันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเศียร พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต และทรงจุดเทียนชัย

 

 

การนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต

 

 

 

 

 


 

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เฟซบุ๊ก กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความถึงพระกรณียกิจพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ โดยระบุว่า

 

ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์

เสด็จไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต” ในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จทรงบรรจุพระสารีริกธาตุ บนยอดพระเกศ “พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต”

ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

 

 

- เวลา ๑๕.๔๕ น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จทรงบรรจุพระสารีริกธาตุ บนยอดพระเกศ พระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิต จำนวน 42 องค์

- เวลา ๑๖.๐๐ น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก

ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

ขอบคุณเฟซบุ๊ก : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์  สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ