องค์การเภสัชกรรม เร่งปลูก “กัญชา” ให้ทัน ม.ค. 62 ยันใช้เพื่อการแพทย์

เภสัชกรหญิงนันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน หลังจากพบปัญหากัญชาของกลางตรวจพบการปนเปื้อนยาฆ่าหญ้า จนไม่สามารถนำมาใช้ประโยน์ทางการแพทย์ได้

 

โดยเมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการศึกษาวิจัยกัญชาทางการแพทย์ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม พิจารณาเห็นชอบ

 

 

ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 14 ธ.ค. 2561 โดยจะเสนอทั้งในส่วนของการปลูกกัญชาระยะเร่งด่วน งบประมาณ 10 ล้านบาท และการปลูกและสกัดในระดับกึ่งอุตสาหกรรม งบประมาณ 120 ล้านบาท

 

 


ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมาองค์การเภสัชกรรมได้เชิญทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ปลูกแล้ว และก็ได้รับคำแนะนำจาก อย.ว่า จะต้องมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างไร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างที่องค์การเภสัชกรรมกำลังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่อย.เสนอ และจะเชิญ อย.มาตรวจสอบอีกครั้งว่า ผ่านตามที่แนะนำหรือไม่

 

 

ซึ่งหากผ่านก็สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมทุกเดือน น่าจะเสนอเข้าที่ประชุมทันภายใน มกราคม 2562 ส่วนเป้าหมายในการสกัดกัญชายังคงเป็นไปตามเดิม

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สมิตา ขุมทรัพย์


HASTAG : องค์การเภสัชกรรม  เพื่อการแพทย์  เร่งปลูกกัญชา  สังคม 

ติดตามข่าวอื่นๆ